Jämställdhet är inget som kommer av sig själv och värderingar förändras inte över en natt.

Det är samtalet som för oss framåt

Ledare
annons

Att konfronteras med sin egen kultur och värderingar genom att möta andras kan vara nyttigt, och kritik kan framföras utan att samtalet för den sakens skull måste tystas.

Ledartexten är skriven av SN:s ledarredaktion, som delar Centerpartiets grundläggande värderingar. Ledartexten är inte en nyhetsartikel. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

En av de senaste kontroverserna kring Miljöpartiet har gällt politikern Yasri Khan. Han utmålades som ett framtidsnamn i MP och var på väg in i partistyrelsen men har nu blivit fråntagen alla uppdrag efter att vägrat skaka hand med en kvinnlig reporter. Det finns goda skäl att ifrågasätta Khans beteende. Däremot är det inte säkert att sparka Khan från sina uppdrag var det mest konstruktiva sättet att hantera frågan på.

Hur vi väljer att hälsa på människor runt omkring oss är en viktig del av ens kultur eftersom det blir synligt så snabbt i en ny relation, att hälsa är det första vi gör som en del av en ny bekantskap. De kvinnor som reagerat har all rätt att göra så, det är inte orimligt att bli kränkt över att behandlas annorlunda på grund av sitt kön. I de delar av exempelvis judendom och islam som inte tillåter män och kvinnor att hälsa på varandra härleds det bland annat till åsikten att könen måste hållas fysiskt separerade. All form av åtrå och attraktion mellan könen anses vara farlig för särskilt kvinnor eftersom kvinnors människovärde i hög grad avgörs av deras sexuella heder, att de inte låter män bli attraherade av dem. Det är i sin tur en värdering som ytterst är kvinnofientlig, och tämligen heteronormativ.

Om detta, och andra patriarkala traditioner, måste vi tala klarspråk. Jämställdhet är inget som kommer av sig själv och värderingar förändras inte över en natt. Det krävs ständiga diskussioner och prövningar i det sociala umgänget med andra människor för att förändra en kultur. Det arbetet har vi gjort under hundratals år och det får inte avstanna av rädsla inför den andre. För frågan om hur man bör och inte bör hälsa är givetvis inte statisk inom muslimska grupper. Det förs en diskussion även där, muslimer är inte ett kollektiv, alla är inte lika. Att vifta bort ett beteende med "han är ju muslim, de är så!" är exorciserande. Att inte ställa lika många följdfrågor till en människa bara för att hen råkar ha en annan religiös tillhörighet är inte att vara tolerant.

Det är nyttigt för alla inblandade i en fråga att ta en dialog och föra ett samtal och inte bara avfärda en persons värderingar som statiska medan de egna ses som föränderliga. Jag hoppas att denna fråga har diskuterats inom MP, att det stötts och blötts och att många har ifrågasatt och vågat vara intresserade av svaret. När man nu väljer att i stället bara snabbt förflytta personen, och samtalet, bort ur bilden genom att frånta honom alla politiska uppdrag visar man snarare att man är rädd för debatten. Det är inte den konstruktiva vägen framåt, vi borde alla prata mer om kultur och värderingar och vad vi tycker och tänker kring dessa snarare än tvärt om. Sedan är det givetvis fritt fram för varje medborgare att välja att inte rösta på en politiker vars värderingar man inte delar.

Hanna Marie Björklund

annons

Mest delat denna vecka