Rosvallakomplexet har varit huvudmotor när Nyköping har skaffat sig ett namn som en evenemangsstad av rang. Ett stort antal idrottshallar under ett och samma tak gör anläggningen unik – och lösningen lockar besökare.

– Varje år kommer över en miljon människor från andra orter än Nyköping till anläggningen. Det är fler besökare än Vasamuseet har, berättar Susanna Skatteboe på Nyköpings turistbyrå.

I takt med att besökssiffrorna har stigit har samarbetet mellan stadens hotell fördjupats. Det är nämligen inte ovanligt att det går åt flera hundra hotellrum när en idrottscup hålls i Rosvalla – men det är sällsynt att det finns så många lediga rum på ett och samma hotell.

Artikelbild

I Nyköping finns det väldigt butiker som ingår i stora kedjor. Vi borde kunna få en del av kedjorna att förlägga sina konferenser här, säger Pontus Carlzon på Connect Hotel Skavsta. Sarah Böhlmark på Sunlight Hotel & Conference är av samma uppfattning.

– Då måste vi samarbeta för att inte tappa bort kunden och det har fungerat väldigt bra. Vårt samarbete har verkligen varit en styrka, säger Sarah Böhlmark på Sunlight.

Trots den snabba utvecklingen är potentialen stor. Nyköping kan ta ännu större plats i Evenemangssverige och för att nå dit har hotellen tagit initiativ till ett mer formaliserat och fördjupat samarbete.

Sedan en tid tillbaka finns Mötesplats Nyköping – ett projekt som drivs av Nysam och Nyköpings kommun och som engagerar bland annat hotellen i kommunen.

– Ett syfte är att företag och föreningar som funderar på att förlägga ett större evenemang till Nyköping, ska kunna få service och information på ett snabbt och effektiv sätt, säger Kristin Spaarf, koordinator och säljansvarig på Nysam.

Artikelbild

Tillsammans har de diskuterat fram hur Mötesplats Nyköping ska fungera. Det handlar båda om att ge potentiella kunder bra service och att försöka ro nya evenemang i hamn.

Potentiella evenemangskunder kan kontakta Mötesplats Nyköping och få förslag på boenden och möteslokaler. De lägger helt enkelt in ett önskemål och får sedan en offert på en paketlösning.

– Responsen har varit bra. De som ringer är imponerade över att vi återkommer med besked snabbt, säger Susanna Skatteboe på Nyköpings turistbyrå, och poängterar att boenden som inte är med i Nysam också ingår i projektet.

Artikelbild

De ska fixa fler evenemang till Nyköping: Stig Ekström, Nyköpings Arenor, Kristin Spaarf NYSAM, Johanna Hellström Hotell Kompaniet, Pontus Carlzon Connect Hotel Skavsta, Nevenka Billemark Scandic Stora Hotellet, Liselotte Haraldsson Good Morning Hotels, Susanna Skatteboe Nyköpings turistbyrå, Sarah Böhlmark Sunlight Hotel & Conference och Lars Persson Nyköpings Arenor.

Mötesplats Nyköping ska också leda till att nya evenemang hittar till staden. Nysams koordinator har som en av sina viktigaste uppgifter att kontakta föreningar och företag och berätta om vilka möjligheter som finns. Målet är att ro hem åtta större evenemang om året under tre år.

Och det som börjar som något ganska litet, kan växa snabbt och bli till något riktigt stort.

Artikelbild

| 2011 höll SSAB en konferens på Rosvalla. Evenemanget lockade 800 deltagare. Mötesplats Nyköping hoppas på fler liknande evenemang.

– När Nyköping fick SM i cheerleading var det inte speciellt stort. I dag är det ett jätteevenemang. Så det är viktigt att ha bra lösningar även för de som är lite mindre i dag. Nästa gång kan de vara hur stora som helst, säger Pontus Carlzon från Connect Hotel Skavsta.

Rosvalla och föreningslivet spelar en otroligt viktig roll som arrangör, understryker han. Mötesplats Nyköping ska samarbeta med idrottsföreningarna och hjälpa till att göra deras evenemang bli så lyckade som möjligt.

– Vi kan också bli bättre på att marknadsföra oss mot företag. Det finns massor av kedjor i Nyköping som skulle kunna ha sina nationella eller internationella möten här, säger Pontus Carlzon.

Redan i dag är evenemangen viktiga för att Nyköping ska ha ett levande näringsliv och ett rikt kulturutbud. Med evenemangen kommer kunder till butikerna och hotellen och restaurangerna får gäster.

Susanna Skatteboe menar att betydelsen av besöksnäringen knappast kan överskattas.

– Det finns länder som nästan helt lever på besöksnäringen. Den är betydelsefull i Nyköping i dag men kan den kan bidra ännu mer till vår stad, säger hon.