Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential.

– Man ska verkligen göra de här satsningarna när det är högkonjunktur för att vara rustad i lågkonjunktur. Jag vet inte om lågkonjunkturen kommer till midsommar eller om två år, men den kommer, säger Anton Manhem, rådgivare på Almis kontor i Nyköping.

– När konjunkturen viker kommer vi att få mer att göra både på finansieringssidan och på rådgivningssidan.

Almis regionala bolag med kontor i Eskilstuna, Nyköping och Katrineholm lånar årligen ut cirka 45-50 miljoner kronor till drygt 100 bolag i Sörmland. Inom affärsutveckling har cirka 45 bolag fått hjälp med kortare insatser och ett 20-tal bolag med längre insatser under det senaste året.

– Jag var med vid finanskrisen 2008/2009. Då lånade vi ut 100 miljoner på ett år här i Sörmland. Då fick vi stötta mer, säger Tina Mardla som arbetar med lånefinansiering på Almi i Nyköping.

Almi bildades 1994 när de länsvisa utvecklingsfonderna ombildades till aktiebolag med ett av staten helägt moderbolag. Det regionala dotterbolaget Almi Stockholm Sörmland ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av region Sörmland och region Stockholm.

– Vi är en oberoende näringslivaktör för att främja näringslivet, säger Tina Mardla.

Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden.

– Om jag får en lånepropå där kunden inte har varit på banken så vill jag alltid att den ska gå dit först eftersom vi vill att bankerna alltid ska vara med. Vi har högre räntor för att vi tar högre risk och för att vi inte ska konkurrera med bankerna, säger Tina Mardla.

Almis rådgivare kan vägleda rätt oavsett om det är till Almis finansiering och affärsutveckling eller till andra aktörers erbjudanden. Hållbarhetsperspektivet är en viktig del av analysen.

– Vi finns för alla bolag. Det viktiga är att de har ambition. För vissa som kommer hit räcker det med ett par timmars rådgivning. De som har stor potential går de längre programmen med flera möten, säger Anton Manhem.

Almi erbjuder tillväxtfinansiering till företag som vill växa och utvecklas. Det kan till exempel röra sig om ett företag som vill låna en miljon kronor till en maskininvestering. Även om företagets bank tycker att det är en bra idé så kan den kanske bara låna ut 600 000 kronor eftersom banken måste rätta sig efter Finansinspektionens krav på kapitaltäckning.

-Då kommer vi in som en tredje part. Banken tar bottenlånet på 600 000, ägaren tar 200 000 och vi kör 200 000 så att affären ska kunna bli av, säger Tina Mardla.

Vanligast är Företagslånet som passar de flesta företag i alla branscher.

– Företagslånet utgör ungefär 60 procent av vår stock. Sedan kommer mikrolånet. Det är till för nystartade företag som har svårt att få lån på banken. Det är max 200 000.

Almi erbjuder även innovationsfinansiering och dotterbolaget Almi Invest investerar riskkapital i företag i tidiga skeden. Almi kan också hjälpa företag som har internationell verksamhet med finansiering. Almi har även mentorprogram, seminarieverksamhet och rådgivning på olika språk.