Foto:

Fler företag riktar blicken mot Nyköping

Nyköping/Oxelösund

Tre områden i Nyköping står i fokus när aktörer utifrån funderar på att etablera sig i staden. Några tomter är redan sålda. Det ser ljust ut för det lokala näringslivet, förklarar Hans Rainer på Nyköpingsregionen, som noterat ett ökat intresse från Stockholmsföretagen.

Nyköpingsregionen, tidigare Onyx, som arbetar med att marknadsföra Nyköping och Oxelösund som attraktiva kommuner för företagsetablering, har länge försökt ta sig in i Stockholmsföretagens synfält. Det verkar nu ha gett resultat, med flera aktörer från 08-området som vänt blicken söderut.

– Jag det ökar lite faktiskt, i takt med att det blir väldigt trångt i Stockholm. Ju trängre det blir där uppe ju större blir intresset här, säger Hans Rainer, vd för Nyköpingsregionen.

Nyköpingsregionen

Jobbar med service till företag som vill etablera sig i Nyköping och Oxelösund.

Ägs till 60 procent av det privata näringslivet och till 40 procent av kommunerna.

Huvuduppdraget är att marknadsföra regionen utåt, för att få hit företag och sedan hjälpa de att etablera sig.

Servicen består bland annat i att hjälpa företagen att hitta mark och/eller uthyrningsbara lokaler, hjälpa de i kontakten med kommunerna, lotsa de genom byggplansprocesser, med mera.

Nyköpingsregionen har tre uttalade mål: Det första är att minst 30 företag eller företagare per år ska visa intresse för regionen, det andra är att av dessa ska minst 15 företag ta ytterligare steg för att undersöka möjligheterna för en etablering, och det tredje är att Nyköpingsregionen, under ett normalt konjunkturår, ska landa företag som ger minst 50 arbetstillfällen.

Framförallt är det de mindre företagen som söker sig hit, förklarar Rainer, med tre-fyra anställda upp till tjugo anställda. Det är där expansionspotentialen finns.

– Det är ofta byggföretag, verkstadsföretag och entreprenörsföretag, säger han.

Vad är det som gör regionen så attraktiv?

– Vi har närheten till Stockholm med bra infrastruktur. Vi har en bra djuphamn, vi har flygplatsen, det kommer en Ostlänk och så har vi motorvägarna.

SN har tidigare skrivit om några av de områden i Nyköping med lediga företagstomter. Det rör sig framförallt om tre områden med ett 30-tal tomter sammanlagt – Arnö-området, vid Eberspächer, Orio och gamla Thorsman, i anlutning till Flättnaleden, området vid Hemgården, precis vid E4 där Proauto har etablerat sig, samt Hinzens krog mellan Katrineholmsvägen och Blommenhovsvägen, alldeles invid Oppeby gård.

Hemgården är det största området i Nyköping där företag erbjuds tomter. Dessa riktar sig framförallt till verksamheter av typen lager, kontor och industri. Foto:

Företagstomterna på Arnö riktar sig främst till verksamheter av typen industri, logistik, lager, godsterminal, restaurang och fordonsservice. De östra delarna av området består av berg och behöver plansprängas. Foto:

– Hemgården är ju det stora området. Där ser det ju ännu ganska tomt ut, men om man tittar hur det ser ut så är det många företag som för tillfället diskuterar och förhandlar kring olika tomter. Det händer mer där än vad det ser ut som, säger Rainer.

Några av de företag som snart kommer göra sällskap med Proauto är Box Bygg, Rejmes och Bilcenter. De övriga tomterna har reserverats av andra företag. I flera av de fallen är uppgifterna ännu konfidentiella, med hänvisning till att förhandlingar fortfarande pågår.

Hinzens krog handelsplats. Anpassat för verksamheter av typen kontor, handel och fordonsverksamhet. Foto:

Den lediga företagsmarken som finns tillgänglig i Oxelösund omfattas av totalt sju områden.

– Det är ofta kopplat till Oxelösunds hamn, den växer ganska mycket. Där är det företag som vill jobba med olika typer av logistiklösningar, säger Rainer.

Det handlar bland annat om områden som Stegeludden och Femöre/Österviken, men även områden en bit från hamnen, som Sundsör och Bara.

Det finns också en del kvar att göra beträffande några av områdena, inte minst i Nyköping. Delar av Hemgården, som huvudsakligen är gammal åkermark, behöver pålas och området bakom gamla Thorsman på Arnö, som till stora delar består av berg, behöver plansprängas.

Kartunderlaget för Oxelösund är inte lika detaljerat som för Nyköping. De blåa punkterna markerar de områden med företagstomter. Mycket är kopplat till hamnen, förklarar Hans Rainer, men det finns även tomter på andra sidan av staden. Foto:

Vid sidan av företagstomterna finns det dock en del utmaningar för Nyköping och Oxelösund, förklarar Rainer.

– Det har blivit väldigt svårt att hitta lediga företagslokaler att hyra. Alla vill ju inte köpa mark och bygga själva. En del vill hyra, men där är utbudet riktigt dåligt i dag, säger han.

Samtal förs för tillfället med olika exploatörer, som funderar på att köpa upp mark i regionen för att bygga uthyrningsbara lokaler, men det befinner sig för tillfället bara i ett inledningsskede.

Rainers tre drömetableringar

1. Biltema

– Det har pratats om Biltema i flera år. Det skulle vara kul om de ville etablera sig här, och det skulle i så fall vara en stor etablering. Det skulle jag vilja vara med och landa.

2. Fler flyglinjer på Skavsta

– Och då att man kommer bort från Ryanair-beroendet. Även om Skavsta jobbar med det själva så skulle ju det bli en form av etablering.

3. Ostlänken

– När man ska bygga Ostlänken så kommer ju huvudkontrakten gå till stora, internationella byggare. De i sin tur kommer att behöva leverantörsföretag. Hittills har det varit ganska svårt att intressera företagen i vår omgivning för Ostlänken. Min dröm är en större nyfikenhet och ett större sug efter ett sådant uppdrag. Då kan man som företag expandera, vilket också är en slags etablering.

Läs också

( 15 st )

Läs mer om dessa ämnen

NyköpingOxelösundByggnationEkonomi/FöretagNäringsliv
Relaterat