­– Planeringen för centrumkvarteret kommer att gå in i ett mer aktivt skede nu, säger planeringschefen Tomas Enqvist.

Planeringschefen Tomas Enqvist berättade om hur arbetet med kommunens utvecklingsplan fortskrider. I planen identifierades förra året ett dussintal områden där staden kan förtätas.

– I höstas kom det till ytterligare ett område som vi inte hade med i den här utvecklingsplanen

Artikelbild

| Stadsutvecklaren Tomas Kruth höll ett uppskattat föredrag som bland annat handlade om platsers själ.

Han syftar på tomten där Powerbox forsknings- och utvecklingslokaler låg innan de brann ner.

– Där har fastighetsägaren haft önskemål om att utveckla det här kvarteret med nya bostäder och lokaler. Det är ett utredningsarbete som pågår just nu.

Ett område som lyfts fram särskilt i utvecklingsplanen är centrumkvarteret där bland annat Coop, Swedbank och biblioteket ligger idag. Charlotte Sunvisson, ordförande i Gnesta Handel, menar att det finns en oro för vad som ska hända när ombyggnationen sätter igång.

– Butikerna och caféerna har ju tappat bara nu när de har gjort om Storgatan. Det har ju bara hållit på i några månader till och från. Bygger man ett nytt centrum kommer det kanske att hålla på i flera år. Man är lite orolig för att kunderna ska överge oss så att vi står där med ett nytt centrum, men inga kunder.

Artikelbild

| Charlotte Sunvisson, ordförande Gnesta Handel och Anna Sandklef, näringslivschef Gnesta kommun.

Kommunen äger centrumkvarteret via Gnesta Centrumfastigheter där näringslivschefen Anna Sandklef kommer att bli ordförande.

– Vi ska ha bolagstämma i juni. Sedan ska vi sätta igång arbetet med centrumkvarteret. Då har vi som målsättning att prata väldigt mycket med handlare, företagare och fastighetsägare i området om vad vi ska göra och hur vi ska göra det tillsammans, säger hon och fortsätter:

Artikelbild

| På Gnestadagen den 1 juni kommer den centrala delen av Västra Storgatan att invigas.

– Tanken är att de hus och fastigheter som finns och som kommunen äger ska rivas i omgångar i en plan som inte är klar och sedan ska det byggas upp något fräscht och nytt på samma plasts som skapar en helt annan känsla av centrum, men ändå behåller Gnestas själ, både som kommun och som stad.

Stadsutvecklaren Tomas Kruth från konsultbolaget Tyréns höll ett uppskattat föredrag som handlade om platsers själ och handelns omstrukturering i Sverige. Han konstaterade att utbudet i stadskärnorna är helt annorlunda i dag än vad det var för 20 år sedan. Detaljhandeln har minskat samtidigt som service- och tjänstesektorn har ökat.

Tomas Kruth menar att det är av avgörande betydelse att det finns en vision för vad man vill uppnå när man arbetar med stadsutveckling. Han redogjorde för ny forskning som visar att stadens själ består av två övergripande faktorer. Den ena handlar om hur man upplever stadens fysiska kvaliteter.

– Hur ser det ut? Hur tar man sig runt i staden? Fungerar trottoarerna? Fungerar infrastruktur? Finns det vård och omsorg? säger han.

Den andra faktorn handlar om mjuka faktorer såsom vilken anknytning man har till staden och hur man upplever dess identitet.

Kommunens planeringschef Tomas Enqvist konstaterar att mycket av det som har kommit upp i de dialogmöten som har ägt rum handlar om att förstärka den småstadskänsla som finns i Gnesta.

– Det har varit en tydlig ambition i den här visionsbilden att försöka förstärka bilden av Gnesta som en trevlig småstad som man vill vistas i, säger han.