Vionords bolag i Nyköping gör en förlust på cirka en miljon kronor om året. Koncernens övriga bolag, som är verksamma i andra kommuner, gör i stället en liten vinst.

– Vinsterna från de andra bolagen täcker precis förlusterna i Nyköping. Så totalt sett går vi ungefär plus minus noll, berättar Jim Merkell.

Förlusterna i Nyköping beror på att kommunen betalar en lägre ersättning än vad övriga kommuner gör. Skövde, Norrköping, Strängnäs och Katrineholm betalar cirka 440 kronor i timmen. Nyköping betalar 415 kronor.

Artikelbild

Sofia Remnert (L)1) Vilken valfråga tycker du är viktigast för näringslivet?Det vi ser som den viktigaste frågan för näringslivet är att Nyköping skall vara ett attraktivt ställe att driva företag i. Det behövs mycket mindre regelkrångel och färre principbeslut som är överflödiga i många lägen. Vi behöver se näringslivet som en av våra viktigaste resurser och bemöta de, med största respekt och service vilja!2) Bör ersättningen till de företag som är verksamma inom hemtjänst i Nyköping förändras?Ja. Liberalerna har drivit att hemtjänstföretagen bör få en efterhandsreglering utifrån hur vår kommunala hemtjänst går. Vi måste ha rimliga nivåer för att bedriva kvalitet och samma krav på hemtjänsten måste innebära samma ersättning vilket det inte är idag.3) Bör ett vinsttak införas för välfärdsföretagen?Nej. Vinster i välfärden kommer definitivt bli en valfråga. Vi säger, precis som i förra valet, nej till vänster i välfärden. Det förslaget som ligger innebär att många företag kommer behöva konkurssättas även om de knappt gör vinst. Ett mycket dåligt förslag som vi säger nej till.

Den kommunala hemtjänsten i Nyköping får samma ersättning. Inte heller där räcker pengarna. I flera år har verksamheten gått många miljoner minus. Förra året var underskottet 25 miljoner.

Men medan kommunen går in och täcker den egna hemtjänstens underskott får de privata aktörerna alltså täcka sina egna förluster.

Varför fortsätter du att driva bolag i Nyköping om villkoren är så tuffa?

– Du är inte den första som ställer den frågan. Många har sagt att jag måste vara dum i huvudet. Men jag brinner för det här och känner att vi gör något bra för våra kunder. Och det var i Nyköping som vi började.

Artikelbild

Thom Zetterström (SD)1) Vilken valfråga tycker du är viktigast för näringslivet?Gör det enklare för små företagare att våga och ha råd att anställa. SD vill helt ta bort den allmänna löneavgiften för företag med upp till tre anställda.2) Bör ersättningen till de företag som är verksamma inom hemtjänst i Nyköping förändras?Ja. Hela ersättningsmodellen behöver förändras. Bland annat behöver restid inkluderas i ersättningen.3) Bör ett vinsttak införas för välfärdsföretagen?Nej. Om ett privat företag kan göra vinst utan att göra avkall på kvalitet med samma medel som kommunen. På ren svenska, kommunen är antingen ineffektiv eller betalar för mycket.

Idén till att starta Vionord fick Jim Merkell när han såg hur hemtjänsten fungerade för hans mormor, som under ett år kunde hon få hjälp av 40-50 olika personer.

Då, 2009, var villkoren helt OK. Försämringarna började när Nyköping fick en ny majoritet efter valet 2010, berättar han.

Artikelbild

Anna af Sillén (M)1) Vilken valfråga tycker du är viktigast för näringslivet?Att vi förenklar och möjliggör för våra företagare ska vara en ständig ambition oaktat om det är valår eller inte. Det är företagen som skapar jobb och de gör också en betydande insats inom välfärden. Vi måste se företag och företagsamma människor som en kraft och en tillgång för Sverige, och politiskt agera därefter.2) Bör ersättningen till de företag som är verksamma inom hemtjänst i Nyköping förändras?Ja. Företagare i Nyköping ska ha sjysta villkor och idag får hemtjänstföretagen en betydligt lägre ersättning än den kommunala hemtjänsten. Det är inte ok. Nästan hälften av våra äldre har valt hemtjänst från företag och det måste vi också respektera.3) Bör ett vinsttak införas för välfärdsföretagen?Nej, det skulle omöjliggöra för företagande i välfärden och bara här i Nyköping skulle många barn tvingas se sina skolor stänga och äldre sin hemtjänst lägga ned. Fokus bör istället ligga på kvalitetskrav. Jag tycker att kommunalt driven omsorg och omsorg som drivs av företagare kompletterar varandra, låt oss fokusera på det och hitta bra synergieffekter av ett sådant samarbete.

– De visar ingen förståelse för våra synpunkter utan försvårar snarare ytterligare. Känslan är att de försöker strypa ut oss privata aktörer.

► Affärsliv har också frågat politikerna om hur de ser på vinster i välfärden och ersättningen till privata hemtjänstföretag i Nyköping.

Artikelbild

Jojo Axelsson är en av de anställda på Vionord, som bland annat besöker Agneta Lindblom tre-fyra dagar i veckan. Tillsammans med andra privata aktörer har Vionord ungefär 55 procent av hemtjänsten i Nyköping. Kommunen står för resten.

Som exempel på att det blir allt tuffare tar Jim Merkell förslaget att privata aktörer inte ska få ha något kapacitetstak, och därmed inte kunna säga nej till nya kunder.

Enligt majoriteten utnyttjar de privata aktörerna kapacitetstaket till att tacka nej till kunder på landsbygden, som är mer kostnadskrävande.

Artikelbild

Malin Hagerström (MP)1) Vilken valfråga tycker du är viktigast för näringslivet?MP prioriterar småföretagen och vill sänka arbetsgivaravgiften och minska sjuklönekostnaderna för dessa. MP vill minska regelkrånglet. Lokalt vill MP att det ska vara enkelt och roligt att bli och vara företagare. Därför viktigt att kommunen främjar UF-företag och Nyföretagarcentrum. Vidare ska kontakten med kommunen vara förutsägbar och serviceinriktad. Kommunen måste hela tiden stäva efter att myndighetsutövningen och regelverken är tillgängliga och tydliga för företagarna. MP Nyköping vill även satsa på socialt företagande. 2) Bör ersättningen till de företag som är verksamma inom hemtjänst i Nyköping förändras?Ja. Både konsultrapporten och det kommunala underskottet visar på att hemtjänsten är underfinansierad. Timersättningen behöver höjas både för den kommunala och för de privata aktörerna.3) Bör ett vinsttak införas för välfärdsföretagen?MP har i regering ställt sig bakom propositionen om vinster i välfärden och anser att övervinster inte hör hemma i välfärden. Vidare anser MP att ideella aktörer ska vara undantagna.

– Vi har kunder på landsbygden. Men för en liten privat aktör kan det bli förödande om de tvingas att ta en kund i Nävekvarn eller Tystberga. Det blir väldigt många mil för en enda kund, säger Jim Merkell.

Även om det inte finns någon ljusning i sikte hoppas Vionord att valrörelsen kanske innebär en förändring. Oppositionen har signalerat att de vill göra villkoren för välfärdsföretagen till en valfråga.

Artikelbild

Martina Hallström (C)1) Vilken valfråga tycker du är viktigast för näringslivet?Vinster/valfrihet i välfärden, skattetrycket, kompetensförsörjning, samt minskat regelkrångel.2) Bör ersättningen till de företag som är verksamma inom hemtjänst i Nyköping förändras?Ja. Det borde vara bidrag/betalning på lika villkor. Idag är det satt en summa/timme, privata får uppräkning för moms, men sen får den kommunala verksamheten täckningsbidrag som inte ges till de privata. Kommunen står för ca 45% av hemtjänstkunderna, de privata har ca 55%. Skulle vi inte ha de privata företagen skulle hemtjänsten i kommunen inte fungera alls.3) Bör ett vinsttak införas för välfärdsföretagen?Nej! Reepaluutredningen har gjort oerhörd skada för företagen och riskerar att rasera vår svenska välfärd, anmärkningsvärt även att man ger sig på de mer kvinnliga yrkesgrupperna på det här viset.

I och med uppmärksamheten kanske förståelsen ökar även hos det nuvarande styret, resonerar Jim Merkell.

– Om det nuvarande styret verkligen vill att vi ska bort, är det ärligare att de säger det. Det är inte Ok att bara försämra villkoren, så att de privata aktörerna varken kan eller vill fortsätta.

Artikelbild

Urban Granström (S)1) Vilken valfråga tycker du är viktigast för näringslivet?Kompetensförsörjning för att kunna växa. Men också att Nyköping fortsätter att växa så att företag har bra förutsättningar att växa.2) Bör ersättningen till de företag som är verksamma inom hemtjänst i Nyköping förändras?Alla som har rätt till hemtjänst ska få en bra hemtjänst, därför kommer vi ersätta alla utförare, kommunala såväl som privata, på samma sätt.3) Bör ett vinsttak införas för välfärdsföretagen?Det är ingen lokal fråga, men det är rimligt att Nyköpings skattebetalares pengar går till en bra välfärd.

På riksplanet ser vinsterna i välfärdsföretagen ut att bli en valfråga. Men för Jim Merkell och Vionord är frågan om ett eventuellt vinsttak en ickefråga.

– Vi gör ju inte några vinster som ens ligger i närheten av det tak som diskuteras. Om man vill göra vinster ger man sig inte in i den här branschen.