I dag pratar studenter på universitet och högskolor om SSAB mer än någonsin. Orsaken är den resa mot fossilfri ståltillverkning som koncernen har påbörjat – en miljöresa som skapar intresse över hela världen.

Redan 2025 ersätts masugnar i Oxelösund av en ljusbågsugn, som gör det möjligt att smälta järnskrot med hjälp av el. Samtidigt pågår Hybrit-projektet, som syftar till att SSAB ska ha en helt fossilfri ståltillverkning 2045.

– Vi märker av intresset när vi besöker universitet och deltar i mässor. Många studenter lockas av att komma till en arbetsplats som står inför ett så historiskt steg, säger Tor Bengtsson af Sillén, personalchef för division Special steels.

Artikelbild

Stundtals är det tufft för SSAB att hitta människor med rätt kompetens till en av de platser man har lediga. Men den historiska omvandling som SSAB befinner sig gör att intresset för arbetsplatsen har ökat hos bland annat studenter, berättar Robin Arvidsson, Sari Heikkinen och Tor Bengtsson af Sillén.

Samtidigt ökar behovet av kompetens och expertkunskaper när en industri ska förvandlas från en stor utsläppstjuv – till en modern, koldioxidneutral, verksamhet. Ljusbågsugnen och Hybrit gör alltså rekryteringsprocessen både lättare och svårare. Det är lite paradoxalt.

– Ja, verkligen. Vår resa utgör en lockelse på potentiella kandidater samtidigt som projekten ökar vårt behov av avancerad kompetens. Vad det står på sista raden går nog inte att räkna ut.

Förutom att behovet av kompetens har ökat på grund av projekten, gör högkonjunkturen att konkurrensen om arbetskraften har hårdnat.

I dagsläget skulle SSAB Oxelösund kunna anställa 15-20 personer med mer tekniskt avancerade utbildningar. Det handlar bland annat om ingenjörer, eltekniker och konstruktörer. Men även produktionsnära tjänster inom områden som mekanik, hydraulik, svets och process.

Artikelbild

| Masugnarnas tid är snart förbi. I omställningen behövs mer avancerad arbetskraft än tidigare. I en tid av kompetensbrist kan den vara svår att hitta men själva omställningen i sig, skapar nyfikenhet och lockar en del arbetskraft.

– Bristen på kompetens gör att en del projekt går långsammare och det kostar naturligtvis pengar. Kompetensbristen är en kritisk fråga för oss och många andra arbetsgivare, säger Tor Bengtsson af Sillén.

Hybrit-projektet och ljusbågsugnen skapar intresse för de lediga tjänster som finns i närtid men det räcker inte för att framgångsrikt kunna konkurrera om den arbetskraft som finns. En mycket viktig faktor för att vara konkurrensmässig är att de nuvarande medarbetarna trivs.

Artikelbild

Robin Arvidsson

– Det spelar ingen roll hur många pennor jag delar ut på en mässa, om våra medarbetare bara säger negativa saker när de talar om SSAB med vänner och bekanta. Vi arbetar hårt för att vara en attraktiv arbetsgivare.

Under de senaste månaderna har Robin Arvidsson, enhetschef på en av SSAB:s utvecklingsenheter, rekryterat flera personer med eftertraktad kompetens.

Det har inte varit lätt och det har tagit lång tid. Men det har gått.

– Vår omvandling underlättade rekryteringen. Det väcker intresse och är lockar många. Inte bara för att projekten är en teknisk utmaning och ett stycke industrihistoria, utan också för att en fossilfri stålproduktion betyder enormt mycket för miljön, säger Robin Arvidsson.

Själv började Robin Arvidsson på SSAB för ett par år sedan. Innan dess hade han jobbat ungefär tio år utomlands och senaste tre åren i Indonesien. Vänner och bekanta var en viktig orsak till att det blev just SSAB när han återvände till Sverige.

– Jag är född i Oxelösund och kände människor som jobbade här på SSAB. De berättade att de trivdes och det var viktigt för mitt beslut att söka mig hit, säger han.

För att trygga kompetensförsörjningen på lång sikt måste hela samhället engagera sig i att öka intresset för teknik och naturvetenskap, anser Tor Bengtsson af Sillén.

– De som väljer att bli till exempel ingenjörer, har ofta haft ett tekniskt intresse redan som barn. Jag tror mycket på att uppmuntra intresse för teknik och naturvetenskap redan i förskolan och lågstadiet, säger han.