– Genom framgångsrikt arbete inom sälj har vi lagt till betydande volymer de sista åren, vilket vi klarar i och med att vi jobbar effektivare. Vi har i huvudsak blivit effektivare genom att ha bättre tillverkningsutrustning, kunnig personal och förbättrade processer, säger Torbjörn Bäck, vd för Camfil i Norden.

Camfils fabrik i Trosa har 250 anställda och tillverkar olika typer av luftfilter. Det rör sig dels om filter som sitter i vanliga ventilationsanläggningar på till exempel skolor och kontor och dels om specialfilter som används i till exempel operationssalar, viruslaboratorier och kärnkraftverk. 

– Marknaden ökar och vi ser också att vi tar marknadsandelar på marknaden, säger Torbjörn Bäck. 

Artikelbild

| Camfils fabrik i Trosa har 250 anställda och tillverkar olika typer av luftfilter.

Familjeföretaget Camfil startade i Trosa för över 50 år sedan och har idag vuxit till en global koncern med 30 fabriker i olika länder. 

– Det är otroligt kul att vi kan fortsätta vidareutveckla ett företag med basen i Trosa. Man är stolt över att jobba med ren luft i ett bolag som jobbar hållbart, säger Torbjörn.  

– Vi har jobbat väldigt länge med hållbarhet på Camfill. Vi började med det långt innan det blev en trend och det fanns krav på hållbarhetsredovisningar och så vidare. Hållbart arbete genomsyrar bolaget. 

Torbjörn Bäck säger att intresset för hållbarhet ökar. Det beror bland annat på rapporter om dålig luftkvalitet i andra länder som till exempel Kina och Indien. Det har även varit diskussioner om luftkvaliteten i svenska stadskärnor. Ren luft har även börjat ses som en arbetsmiljöfråga. Även där det inte finns människor, som till exempel på automatiserade lager, har man upptäckt att elektroniken fungerar sämre om det finns mycket damm, partiklar och gaser. Efterfrågan ökar även på filtrering av gaser och lukter. På till exempel flygplatser vill man inte ha in lukten av flygbränsle i vänthallarna. 

Artikelbild

| Torbjörn Bäck är vd för Camfil i Norden.

– Allt fler sätter in aktiv ventilation i sina villor och då har man också ett Camfil-filter som ser till att man renar luften och skyddar ventilationsaggregatet, säger Torbjörn. 

– Det har i många år varit Camfils starka sida att vi kan göra filter som tar bort partiklarna, men inte stoppar luften så mycket så att man får ett tryckfall vilket leder till högre energianvändning. En stor del av energianvändningen i byggnader idag är ju ventilation.