Foto: Stian Lysberg Solum/TT

Ledare: Grönt ljus för det mer humana

Ledare
annons

Riksdagen slopar kommunernas vetorätt över sprututbytesprogram. Det är ett viktigt steg mot ett mer humant förhållningssätt till missbruksproblematik.

Ledartexten är skriven av SN:s ledarredaktion, som delar Centerpartiets grundläggande värderingar. Ledartexten är inte en nyhetsartikel. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

I flera år har Landstinget Sörmland försökt få till stånd ett sprututbytesprogram för injektionsmissbrukare. Tyvärr har alla försök stoppats då flera kommuner dragit vetokortet. Så ser det ut på många håll i landet, vilket är en viktig anledning till att sprututbytesverksamhet bara bedrivs på nio mottagningar utspridda på sex av landets tjugo landsting. Trots att såväl svenska som internationella erfarenheter visar att sprututbytesprogram både är en effektiv smittskyddsåtgärd och en relationsbyggare mellan missbrukare och samhället.

I onsdags röstade riksdagen igenom ett förslag från regeringen om att slopa kommunernas möjlighet lägga sig i landstingens beslut om sprututbyte. Det får omgående konsekvenser. Landstinget Sörmland planerar att starta sitt första sprututbytesprogram på infektionskliniken på Mälarsjukhuset i Eskilstuna redan i mars, då lagändringen träder i kraft. Uppskattningsvis finns det 200 injektionsmissbrukare i Eskilstuna-Strängnäs-området som då kommer erbjudas rena sprutor.

Det är ett viktigt steg mot en narkotikapolitik som grundar sig på beprövad erfarenhet. Flera brister finns dock kvar trots lagändringen. Ett sådant är bosättningskravet, vilket innebär att missbrukare bara får delta i sprutbytesprogram i det landsting där de är folkbokförda, något som kritiserats av bland andra Läkarförbundet.

Vi har mycket att lära oss av våra grannländer. I både Danmark och Norge delas nässprayen Naloxon ut till injektionsmissbrukare då den kan häva överdoser och därmed rädda både hjärnor och liv. De mest utsatta missbrukarna ges inte bara rena sprutor, utan även tillgång till injektionsrum som bevakas av vårdpersonal. Det tar bort missbruket från gatan, bygger relationer mellan vården och en av samhällets mest utsatta grupper samtidigt som det räddar liv.

Region Skåne, som var pionjärer med sprututbytesprogram redan på 80-talet, har på eget initiativ velat införa försök med Naloxon, men myndigheterna har hittills stått i vägen. En avgörande skillnad är att våra grannländer liksom många andra västerländska länder omprövat sin narkotikapolitik, alltefter det blivit tydligt att politiken varit lika destruktiv som den varit repressiv.

Behovet av en liknande omläggning av narkotikapolitiken i Sverige blir smärtsamt tydligt för den som kastar ett öga på statistiken. På bara ett decennium har antalet döda till följd av överdoser tredubblats. I en EU-jämförelse från i fjol var den narkotikarelaterade dödligheten i Sverige näst högst i hela EU. Bara Estland var värre.

Lagändringen är ett viktigt steg i rätt riktning. Sprututbytesprogram är inte bara ett vetenskapligt beprövat sätt att minska smittspridning missbrukare emellan. Det är också ett humant förhållningssätt till missbruksproblematik där åtgärder som syftar till att minska skadeverkningarna får vara vägledande.

annons

Mest delat denna vecka