Debatt: ”Ambulans går före polisbil till psykvården”

Inlägg utifrån

Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

Bland det värsta som kan hända är att en människa beslutar att självmord är den enda vägen som återstår. I många fall hinner dock räddningspersonal fram innan det är för sent. Det som i Sörmland möter den här mycket sjuka och nedstämda personen är ofta en eller flera polispatruller, eventuellt tillsammans med brandkår och ambulans. Det är sedan ofta upp till polisen att göra någon form av bedömning över hur den här människan mår för att kunna besluta om ett eventuellt tvångsomhändertagande. Därefter följer transport, ofta med polisbil, till psykiatrisk akutmottagning. Väl framme där är väntetiden ofta lång innan en första bedömning av vårdpersonal kan göras. Väntetid som tillbringas i ett kalt väntrum, med en polis på varje sida.

Att i blåljusets sken behöva möta polisen – istället för en person med vårdutbildning – kan upplevas hotfullt, men ger även en signal om att psykisk ohälsa är något kriminellt.

Moderaterna vill att Sörmland, liksom flera andra län redan gjort, skall införa en psykiatrisk akutambulans, då det har fungerat mycket bra på de platser där det redan införts. Till skillnad från de existerande mobila teamen skall den psykiatriska ambulansen, liksom den ”vanliga” ambulansen, skickas ut när man ringer 112.

I den här typen av ambulans arbetar psykiatrisjuksköterskor och ambulanssjukvårdare tillsammans. De är specialistutbildade på att möta självmordsbenägna personer, och personer med annan psykisk ohälsa. På så sätt kan den vårdbehövande snabbt få vård, och sedan slussas vidare till rätt instans. Det gör att man slipper långa väntetider på akuten, vilket är bra både för dessa patienter och för andra akutbesökare. Förutsättningarna för en fungerande vårdkedja blir betydligt högre. Erfarenheter från bland annat Stockholm visar att både patienter och personal inom psykiatrin är mycket nöjda med psykambulansen.

En annan positiv effekt av detta är att det frigör polisiära resurser till andra uppgifter, när de inte behöver sitta och vänta på att en vårdbedömning ska göras. Många poliser upplever också en lättnad att veta att den sjuka personen blir bemött av personal med rätt kompetens.

Tyvärr anser den socialdemokratiska ledningen i Landstinget Sörmland att den här typen av akutvård inte ska finnas här, man tycker inte att det är värt pengarna. Polisen ska alltså fortsätta att med sina redan knappa resurser göra det arbete som till syvende och sist kräver en medicinsk resurs.

Det kostar att rädda liv, och att se till att den professionella hjälpen finns där, med rätt person på rätt plats. Men om den lyckas hejda ett enda självmord så är det värt varenda krona. De svårast sjuka är berättigade till en trygg vård som ska ges av personer som förstår deras situation. Detta måste även gälla personer med psykisk ohälsa!

Helena Koch sjuksköterska (M) Oskar Vingqvist polis i yttre tjänst

Moderaterna vill att Sörmland, liksom flera andra län redan gjort, skall införa en psykiatrisk akutambulans, skriver Helena Koch (M) och Oskar Vingqvist. FOTO: JENS ALVIN

Läs också

( 10 st )

Läs mer om dessa ämnen

Landstinget SörmlandModeraternaDebattPsykiatriSjukvård
Relaterat