En enkel åtgärd för folkhälsan bland våra äldre är att tillförsäkra de äldre i kommunens äldreomsorg rättigheten att vistas utomhus dagligen, skriver Marita Göransson (KD). FOTO: PONTUS LUNDAHL/TT

Debatt: ”Äldre måste få rätt att vistas utomhus”

Inlägg utifrån

Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

En värdig äldreomsorg är viktigt för oss kristdemokrater. Vi får aldrig acceptera att äldre ­behandlas respektlöst eller som en kostnad för samhället. Våra värderingar avspeglas i hur vi prioriterar våra kommunala skattepengar. Kärnverksam­heterna skola, vård och omsorg måste alltid prioriteras.

En dag, när personal på ett kommunalt äldreboende i Nyköping fick tid för en ­promenad med en äldre ­herre, började denna man plötsligt­ att prata igen. Denna man hade, enligt undersköterskan som berättade detta för mig, slutat att prata för en tid sedan på grund av nedstämdhet. När jag hörde denna personal med darr på rösten och tårar i ögonen berätta händelsen för mig så tänkte jag – så här kan vi inte ha det.

Jag anser att utomhusvistelse­ är en grundläggande rättighet. Det borde det vara för alla, även för alla våra äldre. Att få känna doften av gräs och blommor, tanka lite D-vitamin­ i solen och röra på sig det man kan och orkar – det är livskvalitet. Man blir både friskare och gladare av det. Om alla ­äldre fick rätt att komma ut skulle­ både den fysiska och psykiska sjukligheten, inte minst ­konsumtionen av lugnande, sömnmedel och antidepressiva, minska.

I Nyköpings kommun finns det ingen generell rättighet till utomhusvistelse i hemtjänsten­ eller på särskilda boende, utan det är en individuell ­bedömning av biståndshandläggare som måste ­göras, ­enligt en tjänsteman inom äldre­omsorgen.

Medellivslängden ökar och det blir därför allt viktigare­ att vidta förebyggande och ­hälsofrämjande åtgärder för äldre. Hälsofrämjande insatser till äldre kan skjuta upp funktionsnedsättning och sjuk­domar. Det har framför allt ­betydelse för människors ­välbefinnande och livskvalitet men också för kostnader för vård och omsorg.

Statens folkhälsoinstitut ­pekar på ett ökande intresse för folkhälsoarbete riktat mot äldre människor. Detta intresse växer i takt med resultat som visar på positiva effekter av ­insatser sent i livet. ­Statens folkhälsoinstitut nämner bland annat betydelsen av tillgängliga grönområden, fysiska­ aktiviteter, att äta och dricka rätt och hålla sig i rörelse.

En enkel åtgärd för folkhälsan bland våra äldre är att till­försäkra de äldre i kommunens äldreomsorg rättigheten att vistas utomhus dagligen. En ­sådan rättighet finns sedan länge för fängelseinterner. Det borde vara självklart att alla äldre ska få vara ute så mycket som de själva vill och speciellt under den varma årstiden. I socialtjänstlagen föreskrivs att de äldre har rätt till en aktiv och meningsfull tillvaro. Det är viktigt att vi i Nyköping tar vårt ansvar för folkhälsan och att detta får genomslag i äldreomsorgen.

Med detta som grund föreslår vi Kristdemokrater i en motion att det i kommunen ska tas fram en plan för att göra det möjligt för våra ­äldre inom äldreomsorgen att ­dagligen få vistas utomhus, om de så önskar.

Marita Göransson (KD)

gruppledare i Nyköpings kommun

Läs också

( 6 st )

Läs mer om dessa ämnen

KristdemokraternaNyköpingDebattFriskvårdPolitiksjukvård och hälsa Äldreomsorg
Relaterat