Valfriheten inom barnomsorgen är hotad i Nyköpings kommun. Det finns snart endast förskola att välja. Vi anser att det behöver finnas flera alternativ, skriver Marita Göransson (KD) och Josefine Boberg (KD). FOTO: JANERIK HENRIKSSON/TT

Debatt: ”Barnomsorg – vad är bäst för barnet?”

Inlägg utifrån

Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

”Det finns perioder som färglägger en livet ut”, skrev författaren P G Evander. Det är den tidiga barndomen det handlar om! De två, tre första åren av våra liv. Vad är bäst när hjärnan utvecklas, då barnets immunförsvar byggs upp, då barnet är i behov av att anknyta till och känna trygghet från några få personer och när det lilla barnet ännu inte klarar anknyta till många? Det är en mycket viktig politisk fråga som sällan ställs men som nu bör ställas när det endast är sju månader kvar till valet den 9 september 2018.

Valfriheten inom barnomsorgen är hotad i Nyköpings kommun. Det finns snart endast förskola att välja. Vi anser att det behöver finnas flera alternativ. Förskolan fungerar bra för många barn men inte för alla. Det talas ofta om vuxnas olika behov men vi Kristdemokrater vill framhålla att barn också har olika behov.

Barnens dagar på förskolan är ofta längre än vuxnas arbetsdagar. Därför är det viktigt att förskolebarnens vardag håller en hög kvalitet. Små barn ska inte ha fler personer omkring sig än de är mogna att hantera. Därför anser Kristdemokraterna att det ska vara högst 12 barn per barngrupp för de yngsta barnen. I dag är genomsnittet 13,9 barn. Vi anser också att personaltätheten per barn bör öka.

Den pedagogiska barnomsorgen (familjedaghem, dagmammor) i Nyköping är styvmoderligt behandlad och lever en tynande tillvaro och marknadsförs inte på det sätt som den förtjänar. Det är tragiskt för föräldrar och barn som önskar en miljö med ett mindre antal barn omkring sig än vad det är på en förskola. Kristdemokraterna förordar även mindre förskolor framför större.

Kristdemokraterna har lagt fram ett förslag på riksnivå som handlar om en Barnomsorgpeng som föräldrar kan söka för vård av egna barn i hemmet för 1- och 2-åringar. Den förälder som väljer Barnomsorgspeng i stället för kommunal barnomsorg föreslås få en Barnomsorgspeng på cirka 6000 kronor per barn och månad till den dag barnet fyller tre år. Pengen ska betraktas som inkomst och vara skattepliktig och pensionsgrundande. Föräldern får inte samtidigt uppbära andra socialförsäkringsersättningar.

Kristdemokraterna anser att kommunen bättre bör ta tillvara lagstiftningens möjligheter beträffande Barnomsorgspeng. I Nyköping fungerar den idag i beräkning för hur stort anslag per barn som tilldelas respektive förskola och pedagogisk barnomsorg. Därför föreslår vi i en motion kommunfullmäktige besluta att inbjuda fler aktörer att starta fristående förskolor, stimulera intresserade föräldrar att starta familjekooperativ och att marknadsföra möjligheten att starta enskilt drivna familjedaghem och skolbarnsomsorg.

Barnkonventionen betonar singularis, vad som är bäst för barnet. Det är obegripligt att politiker vågar ta på sig överförmyndarrollen och tro att man bättre än enskilda föräldrar kan besluta om vad som är bäst för barnet under den period ”som färglägger en livet ut”.

Marita Göransson (KD) gruppledare i Nyköpings kommun Josefine Boberg (KD) ersättare i barn- och ungdomsnämnden

Läs också

( 2 st )

Läs mer om dessa ämnen

KristdemokraternaNyköpings kommunBarnFörskolabarn och familj
Relaterat