Själva grundproblematiken bakom kaoset stavas vårdplatser. Sverige har i dag längst vårdköer i hela Europa, skriver Oscar Sjöstedt (SD) med flera. Foto:

Debatt: "Dags att göra något rejält åt sjukvårdskrisen"

Inlägg utifrån
annons

Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

Så gott som varje vecka framkommer nya uppgifter om svårt sjuka personer som skickas hem från sjukhusen på grund av platsbrist, operationer som ställs in, gravida kvinnor som tvingas föda i bilen på grund av långa avstånd till närmaste förlossningsmottagning, och till och med dödsfall på grund av stressrelaterad felbehandling.

I takt med att Sveriges skatter – som redan i nuläget är bland de högsta i Europa – höjs alltmer bör det svenska folket rimligen kunna vänta sig någon form av avkastning i form av förbättrad välfärd. Många som har haft någon form av kontakt med vården de senaste åren har dock märkt att så inte är fallet.

Själva grundproblematiken bakom kaoset stavas vårdplatser. Sverige har i dag längst vårdköer i hela Europa, och en stor bakomliggande anledning till detta är den akuta bristen på personal. Ökade satsningar på utbildning av ny sjukvårdspersonal i all ära, men när villkoren inom offentlig sektor är så undermåliga att befintlig personal lämnar branschen spelar det ingen roll hur många som nyanställs.

För att ta itu med problemet i grunden krävs omfattande satsningar för att förbättra de offentligt anställdas arbetsvillkor. Inte nog med att det är viktigt ur ett välfärdsperspektiv, så finns det även en moralisk aspekt att ta hänsyn till. Det är inte försvarbart på något sätt att vårdpersonal ska behöva slita ut sig på grund av undermålig eller nästintill obefintlig uppmärksamhet från politikens håll. Människor som tar hand om samhällets sjuka och sköraste bör kunna räkna med vårt stöd när de behöver det.

Det är SD:s målsättning att den svenska hälso- och sjukvården ska hålla en hög internationell kvalitet, och det är därför vi har presenterat en rad satsningar för att återföra sjukvården på rätt spår.

I likhet med många andra samhällsområden kräver sjukvården långsiktighet. De 500 miljoner som regeringen satsar på förlossningsvården i år är visserligen positiva, men hälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström verkar ha missat att Sverige behöver en kvalitativ förlossningsvård även efter 2017.

I vår budget permanentar vi därför satsningen. Sammantaget satsar vi 25,7 miljarder mer än regeringen på reformer som ska förbättra situationen för offentligt anställda – däribland rätt till heltid, möjliggörandet för undersköterskor och sjuksköterskor att vidareutbilda sig på betald arbetstid, införandet av vårdadministratörer och vårdservicepersonal som kan avlasta befintlig personal så att de kan få mer tid för patienterna, samt resurstillskott för en starkare löneutveckling. Utöver det vill vi att undersköterska ska bli ett legitimationsyrke.

Vi menar att det får vara slut med ogenomtänkta, ineffektiva och kostsamma nödlösningar på problem som präglat många människors vardag – vårdtagare som offentliganställda - i flera år. Med våra satsningar får svensk sjukvård inte bara tillräckliga resurser, utan även de verktyg som krävs för att Sverige åter ska få en hälso- och sjukvård att vara stolt över.

Oscar Sjöstedt (SD)

ekonomisk-politisk talesperson

Per Ramhorn (SD)

hälso- och sjukvårdspolitisk talesperson

Anton Berglund (SD)

gruppledare Landstinget Sörmland

Läs också

( 6 st )

Läs mer om dessa ämnen

SverigedemokraternaDebattPolitiksjukvård och hälsa
Relaterat
annons

Mest delat denna vecka