Bara i måleribranschen skapades på kort tid drygt 2 000 nya, vita jobb med Rot-avdraget. Varför har finansminister Magdalena Andersson försvagat ett så bra verktyg mot svartjobb? frågar Catharina Elmsäger Svärd, Sveriges Byggindustrier, och Björn Hellman, Måleriföretagen. Foto:

Debatt: ”Därför behöver Rot-avdraget återställas”

Inlägg utifrån

Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

När regeringen för två år sedan försämrade Rot-avdraget, från 50 till 30 procent av arbetskostnaden, minskade marginalerna för alla som vill renovera eller bygga om. Sänkningen gjordes trots att Rot-avdraget uppnådde sitt syfte - att motverka svartjobb.

Intresset för renovering och inredning fortsätter att vara stort, inte minst hos låg - och medelinkomsttagare. Men den centrala frågan är ändå vad en renovering eller tillbyggnad kostar. Rot-avdraget har gjort drömmar möjliga för många som önskat sig ett nytt kök eller ett nymålat vardagsrum. Reformen har också ett brett folkligt stöd runt om i landet.

I Östra Mellansverige tycker 82 procent av de tillfrågade att Rot-avdraget är bra, enligt en helt ny undersökning gjord av Kantar Sifo. Över hälften, 65 procent, i regionen tror att viljan att köpa svart arbetskraft skulle minska om Rot-avdraget återställs till 50 procent av arbetskostnaden. Nästan 7 av 10 tror att fler privatpersoner kommer att köpa vita hantverkstjänster om Rot-avdraget återställs. Undersökningen visar också att nästan 6 av 10 tycker att Rot-avdraget ska återställas till 50 procent av arbetskostnaden

Resultatet är inte oväntat – reformen är lyckad och alla har något att vinna på den. Kostnaden för privatpersonen blir mindre. Den sunda konkurrensen ökar när oseriösa företagare i branschen trängs bort och hantverkarna som utför vita jobb får pension, avtalsenlig lön och en säkrare arbetsmiljö.

Mer oväntat är att regeringen och finansminister Magdalena Andersson (S) inte tycks inse att Rot-avdraget, innan sänkningen, motverkade fusk och svartarbete - samtidigt som den skapade fler nya jobb. Bara i måleribranschen skapades på kort tid drygt 2 000 nya, vita jobb. Varje extra arbetstillfälle är angeläget när vi står inför utmaningen att etablera unga och nyanlända på arbetsmarknaden.

Fortsätter svartarbetet att öka förlorar vi skatteintäkter till vård, skola och omsorg, vilket påverkar hela samhällsbygget. Så när regeringen avstår ett verktyg mot svartjobb, som visat sig fungera mycket väl, vill vi inom branschen veta vad finansministern tänker sig i stället? Nyfikenheten är stor.

Det är inte rimligt att fördärva en reform, som både är uppskattad hos allmänheten och fungerar, utan att kunna visa på ett lika bra alternativ. Därför behöver Magdalena Andersson återställa Rot-avdraget!

Catharina Elmsäter-Svärd

vd Sveriges Byggindustrier

Björn Hellman

vd Måleriföretagen i Sverige

Läs också

( 2 st )

Läs mer om dessa ämnen

ArbetsmarknadBostadsmarknadenDebatt
Relaterat