Det behöver byggas fler hyresrätter, den boendeform som de flesta kan efterfråga, skriver Helena Frisk, Hyresgästföreningen Region Mitt. FOTO: ANDERS WIKLUND/TT

Debatt: ”En majoritet av kommunerna har bostadsbrist”

Inlägg utifrån
annons

Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

Livet är svårt att leva utan ett hem. I hemmet finns basen för våra liv. Det är där vi återhämtar oss, umgås, läser läxor, fostrar barn, vårdar våra relationer och gör upp våra framtidsplaner. Hemmet och den egna ­bostaden är en hörnpelare i samhället och när människor mår bra i sina hem mår hela samhället bra. Men det krävs självklart att hela samhällsbygget fungerar. Vård, skola, omsorg och annan samhällsservice ska hålla god kvalitet och bygga på hållbarhet och långsiktighet.

Det här låter självklart, men i dag lever vi i en tid där långsiktiga visioner ersatts med kortsiktiga och dåliga förslag till lösningar. Vi lever i en tid med stor tilltro till att ”marknaden” löser problemen och att ”regleringar” är orsaken till alla brister på bostadsmarknaden. Men ”marknaden” har aldrig ensam löst stora samhällsfrågor, och ”marknaden” kommer heller inte att lösa bostadsbristen.

353 000 unga saknar i dag en egen bostad, enligt vår undersökning ”Unga vuxnas boende” och enligt Boverket behöver det byggas 710.000 nya bostäder fram till år 2025. Bostadsbristen är långt ifrån ett storstadsproblem och det råder bostadsbrist i en majoritet av Sveriges kommuner. Många grupper i samhället är särskilt utsatta; Vi vet att många kvinnor med barn som söker skydd hos kvinnojourer har svårt att få en egen lägenhet. Vi vet att studenter lever tillfälligt hos kompisar under en stor del av sin studietid. Vi vet att det förekommer svarthandel med adresser och otillåten andrahandsuthyrning, vilket gör att människor, främst nyanlända, blir ekonomiskt utnyttjade. Vi vet att hemlösheten ökar bland barnfamiljer, särskilt i storstadsområdena.

Så kan vi inte ha det i Sverige, så kan vi inte ha det i våra kommuner och bostadsområden!

Det behöver byggas fler hyres­rätter, som är den boendeform som de flesta kan efterfråga. Samhället har ett ansvar för bostadsförsörjningen och får inte överge de grupper som inte har de ekonomiska förutsättningarna att köpa sin bostad.

Därför kommer Hyresgästföreningen Region Mitt under 2017 att satsa särskilt mycket tid och kraft på att verkligen visa på de orättvisor och den utsatthet som är verklighet för många människor idag. Men vi kommer också att visa upp idéer och lösningar på flera av problemen. Vi ska bjuda in medlemmar och förtroendevalda, politiker och beslutsfattare, organisationer, myndigheter och andra bostadsaktörer till möten och samtal, till nätverksbyggande, till erfarenhets- och kunskapsutbyten. Allt i syfte att förbättra situationen för de människor som drabbats och drabbas av den urusla bostadspolitik som förts under många år i vårt land.

Vi ska ha rätt att bo! Vi måste ha råd att bo! Det ska vara roligt att bo!

Tillsammans kan vi bygga morgondagens folkhem med ett hem för alla!

Helena Frisk

regionordförande, Hyresgästföreningen Region Mitt

Läs också

( 8 st )

Läs mer om dessa ämnen

SamhälleBostadsmarknadenDebattPolitik
Relaterat
annons

Mest delat denna vecka