Många företagare vågar inte framföra sina åsikter och kritik till Oxelösunds kommun. De är rädda för repressalier i form av uteblivna bygglov, fördröjda ärenden med mera, skriver Tommy Jonsson och Laila Menon. FOTO: THERÉSE JANSSON

Debatt: ”Får det verkligen gå till så här i en kommun?”

Inlägg utifrån

Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

Det är inte så länge sen vi såg en bild i SN där kommunledningen med näringslivsansvarige Hans Rainer i spetsen, sträckte upp händerna i luften och hoppade och hurrade över hur bra vi är. Oxelösund hade åkt upp några steg på företagsrankingen!

Vi var många företagare som blev förvirrade.

Vi, Femörevärkstan, har byggt upp våra fastigheter i Oxelösund, enligt kommunens intentioner om ett marint centrum på Ostkusten. Vi tyckte den idén var strålande, med det fantastiska läge som Oxelösund besitter. Vi satsade många miljoner. Bland annat totalrenoverade vi en k-märkt skuta som vi döpte till Bris af Femöre. Båten blev omnämnd i tv, SN och i båttidningar i Sverige. Vi blev även inbjudna till firandet av kulturbåtar i Stockholm.

Plötsligt bytte kommunen ut stora delar av sin ledning: ­kommunchefen, kommunal­rådet, miljö- och samhällsbyggnadskontorets chef, ­gatukontorets chef, chefen över mark- och exploatering med flera, och med ens var alla våra relationer med kommunen utraderade.

Till råga på allt krävde kommunen att vår skuta Bris af Femöre omedelbart skulle lämna hamnen. Vi tvingades att sälja skutan, trots att vi haft kajplats i 18 år, och alla bokade båtturer fick avbokas.

Vi har hela tiden sökt dialog med kommunen, presenterat våra idéer och ambitioner, men även lämnat konstruktiv kritik, och det har inte alltid fallit i god jord. Bruksandan slår igenom, ”bliv vid din läst, tro inte att du är något”. I en sådan här liten bruksort, där de flesta förtroendevalda är kompisar, klasskamrater eller grannar med varandra, är det svårt att komma utifrån och ha visioner och ambitioner.

Många företagare vågar inte framföra sina åsikter och kritik till kommunen. De är rädda för repressalier i form av uteblivna bygglov, fördröjda ärenden med mera.

Det har vi fått erfara. Vi sökte ett bygglov i mars 2014. Ingenting hände. I november 2014 såg vi ingen annan utväg än att JO-anmäla kommunen.

JO gav kommunen allvarlig kritik för hanteringen. Än i dag har vi inte fått något bygglov. Det har framkommit senare att kommunen, enligt vår uppfattning, har lämnat falsk och vilseledande information till JO om ärendet, så nu har vi återigen anmält kommunen till JO, som har tagit upp fallet igen.

Nu är det 2017 och det har snarare gått bakåt med företagsklimatet. Bara som ett exempel försökte näringslivschefen vid ett möte på Stjärnholms slott tvinga en av oss, Laila Menon, att avstå från att lägga fram kritik. Annars skulle hon bli ombedd att lämna rummet.

Lajla, som har tidigare drivit Menon Consulting AB tillsammans med sin far och suttit som sekreterare på OECD-ländernas möten för Internationella avvecklings- och avfallshanteringsprojekt inom kärnkraften, blev helt förstummad! Givetvis berättade hon för mötesdeltagarna (kommunledningen och olika företagare) vad som hade sagts. Det blev alldeles tyst i rummet.

Får det verkligen gå till så här i en kommun?

Tommy Jonsson och Lajla Menon

Femörevärkstan

Läs också

( 6 st )

Läs mer om dessa ämnen

Oxelösunds kommunPolitikDebattEkonomi/FöretagNäringsliv
Relaterat