Jag påstår att 320-standarden mest gynnar resande med fjärrtåg mellan Stockholm och Malmö respektive Göteborg. Den lägre hastigheten gynnar mer stationsorterna däremellan, skriver Torsten Sandberg. Foto:

Debatt: ”Fjärrtågen ska inte styra bygget av nya stambanor”

Inlägg utifrån

Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

Vi behöver bygga stambanorna liksom nya järnvägar på många andra ställen. Jag utgår ifrån att banan, där bland annat Ostlänken ingår, skall byggas. Frågan är till vilken standard? För tåg med hastigheten 320 km/tim eller med 250 km/tim?

Jag påstår att 320-standarden mest gynnar resande med fjärrtåg mellan Stockholm och Malmö respektive Göteborg. Den lägre hastigheten gynnar mer stationsorterna däremellan. Inklusive Nyköping/Vagnhäradsområdena. Varför?

Helt enkelt därför att det inte går att köra tåg med radikalt olika hastigheter på samma bana. Inte utan problem. Jfr. tunnelbanan i Stockholm. Där går tågen mycket tätt därför att de går med samma hastighet. Tänk dig att vissa skulle gå 20 km/tim saktare! Omöjligt för turtätheten förstås! Färre tåg på banan! Samma effekt blir det när utredarna föreslår fjärrtåg med 320 resp. snabbregionaltåg med 250 km/tim. En skillnad på hela 70 km/tim! Banans kapacitet utnyttjas då inte fullt ut. Man kommer inte att kunna köra i maximal hastighet på vissa sträckor. Alternativt trängs regiontrafiken undan.

Vid en diskussion nyligen i Nyköping sa Urban Granström (S) att det var fördel Nyköping med ”250-tågen”. Belyses av följande: Trafikverket föreslår att stationen vid Skavsta skall läggas på bibanan till Nyköping där ett av motiven är att fjärrtågen kan öka från fem till åtta per timme. Regionaltrafiken stör! Många i stationsorterna mellan storstäderna kommer bli grymt besvikna när detta blir uppenbart! Kommer Vagnhärad som stationsort att finnas kvar?

Centerpartiets trafikpolitiske talesperson Anders Åkesson pekade på en alternativ finansieringslösning för stambaneprojekten än över statsbudgeten. För att minska undanträngningen av andra angelägna projekt och för att snabba på byggandet. Något att spinna vidare på! Men för en ”250-bana” anser jag. Det kommer att bli kostsamt nog ändå för skattebetalarna och resenärerna.

Mitt förslag är att acceptera den lägre hastigheten. Det är också en hög hastighet. Det är för övrigt inte resandet med fjärrtåg som ökat mycket utan det är den regionala/lokala trafiken! Den trafik som framförallt skall bära kostnaderna.

Vidare att försöka få både SJ och inte minst Mälardalstrafik AB att ändra standarden på de tåg som nu är beställda. Från 200 km/tim till i varje fall 225. Tåg som skall rulla i många år under 2000-talet! Då minskar skillnaden i hastighet mellan dessa nya tåg och nya ”250-tåg”. Fler tåg kan gå på banorna utan störningar.

Jag går av utrymmesskäl inte in på vad alternativen betyder ur kostnads- och miljösynpunkt. Men det är klar fördel för ”250-tågen”!

Torsten Sandberg

Oxelösund

Läs också

( 2 st )

Läs mer om dessa ämnen

DebattInfrastrukturOstlänkenPolitik
Relaterat