Ekonomiska styrmedel måste accepteras. Både för personresor och varor med flyg. Hemma och på global nivå, skriver Torsten Sandberg. FOTO: MALÉN ENEBERG

Debatt: ”Flyget behöver dra sitt strå till stacken”

Inlägg utifrån

Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

Flygets klimatpåverkan förringas av en del. Bland annat i flera ledare i denna tidning.

Du som har möjlighet, ta del av ”Klimatpåverkan från svenska befolkningens internationella flygresor” framtaget på uppdrag av Naturvårdsverket. De uppskattade utsläppen för internationella flygresor (cirka 11 miljoner ton koldioxidekvivalenter) i Sverige 2014 motsvarar ungefär utsläppen från alla våra bilar. För Sveriges del utgör flygresor en tiondel av de totala utsläppen, men de ökar kraftigt. Inrikesflygets klimatpåverkan bedöms till 6–8 procent, utrikesflyget resten. ­Globalt sett bedöms flyget stå för 4–5 procent.

Förbränning på hög höjd, ca 10 000 meter, fördubblar klimatpåverkan jämfört om förbränningen sker på marknivå. Kväveoxider och vattenånga tillkommer! De som vill tona ned flygets påverkan redovisar ofta siffror bara från marknivån.

Centerpartiet kräver (med rätta) att flyget skall övergå till biobränsle. Ett par problem bara. 1. Det tar lång tid. Branchorganisationen Svenskt flyg bedömer att inrikesflyget kan bli fossilfritt till 2030 och kanske, från alla svenska flygplatser, till omkring 2045. 2. Biobränsle löser inte all klimatpåverkan på hög höjd.

Enligt en europeisk forskningsrapport varnas för tron på att teknik skall rädda klimatmålen. Ingen av de tekniker som finns idag eller diskuteras kan minska eller återta utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser i den omfattning som Parisavtalets modeller räknar med. Det behövs nya politiska styrmedel och en viss minskning av flygandet.

Här hemma använder vi ekonomiska styrmedel för att påverka utvecklingen i miljövänlig riktning. Vi betonar individens ansvar och möjligheter att påverka. Köp miljöbil, jämför utsläppsvärden, åk kollektivt, handla närodlat och så vidare. Men inte på den globala arenan. Flyg mer! Torsken vi äter fiskas i Barents hav, förpackas i Kina och säljs i närbutiken.

Ekonomiska styrmedel måste accepteras. Både för personresor och varor med flyg. Hemma och på global nivå. Avgifter skall sättas så att de stimulerar till bättre flygplan, effektivare motorer och inte minst, nya bränslen.

Detta är den effektivaste vägen att få fram biobränslen. När bolagen tjänar på att byta bränsle. Pengarna kan gå till att utveckla produktionsanläggningar för biobränsle. Biobränsle kommer att vara dyrare under överskådlig tid, än de fossila, så det är lika bra att vänja sig! Flygande inrikes till/från orter med dåliga kommunikationer kan undantas eller kompenseras.

Många affärs- och myndighetsresor kan ersättas genom resfria möten. Tekniken finns redan.

Öka kunskapen om flygresors miljöpåverkan genom att miljödeklarera varje flygresa. Räkna in, förutom bränslet, antalet start och landningar, flyghöjd och en genomsnittlig kabinfaktor så att deklarationen blir så rättvisande som möjligt. Översätt resultatet till antal mil med bil så att siffrorna blir lätta att förstå! Då kanske vi väljer bort en och annan flygresa!

Det är frihet att kunna resa. Men klimatsituationen är så alarmerande att även flygandet måste ”dra sitt strå till stacken”!

Torsten Sandberg

Läs också

( 4 st )

Läs mer om dessa ämnen

DebattFlygKlimatKlimatförändringarskatter
Relaterat