Ingen kan ju med bästa vilja världen tycka det är ”kostnadseffektivt” att bygga en förbifart via Skavsta för fyra–fem miljarder, skriver Håkan Norén.  FOTO: TRAFIKVERKET

Debatt: ”Följ direktiven – sätt stopp för Skavsta-länken”

Inlägg utifrån
annons

Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

Kostnaden för Ostlänken stiger alltmer. Från att ursprungligen beräknats kosta sju miljarder börjar man nu närma sig ett tio gånger så hög kostnad. Detta är naturligtvis fullkomligt orimligt.

Den ett par år gamla kostnadsberäkningen slutar på 55 miljarder. Till detta har nu tillkommit förslag om en djuptunnel under Kolmårdsbranten för uppskattningsvis fem-sex miljarder. Lägger man därtill de allmänna höjningen av kostnadsnivån så hamnar man en bit över 60 miljarder.

Men det hindrar inte Trafik­verket att tuffa på som ingen hänt. Nu är det dags för samråd för sträckan Sjösa–Skavsta, en del i Skavsta-länken, som i första hand är tänkt för att hög­hastighetståg ska rusa förbi Skavsta i 320 km/t utan att stanna.

Det kan bli en station vid Skavsta flygplats – om någon betalar. Men det vore ju en mind­re katastrof. Då skulle operatörerna förmodligen välja att köra en stor del sina tåg mot Östergötland via ­Skavsta i stället för att gå via rese­centrum inne i stan – med förlängd restid som följd för Nyköpingsborna

Uppgift finns att om man byggde Ostlänken som vanlig järnväg för 250 km/t kunde det ge en besparing på 20 miljarder. Regeringen, som uppenbart fått kalla fötter, har gett en öppning för det ­alternativet. Det kan man utläsa av de ­ny­ligen lämnade direktiv till ny nationell transportplan för ­perioden 2018–2029.

Där heter det att utbyggnaden av hh-banor ska ske på ”ett kostnadseffektivt sätt” med ”bästa möjliga effekt” på respektive delsträcka. Trafikverkets analys ska ”inkludera vilka hastigheter som är lämpliga på olika delsträckor.” Vidare att byggandet ska ske ”med hänsyn till de samlade behoven i hela transportsystemet”.

I direktiven sägs i och för sig att hh-banor ska främja en överflyttning från flyg till tåg på sträckorna Stockholm– Göteborg/Malmö. Man får man nog se som en eftergift till miljö­partiet – ett parti som rimligen borde stå på barrikaderna mot detta miljöfientliga och energikrävande projekt.

Det här kan uppfattas som motstridande direktiv. Man kan dock inte tolka det på annat sätt än att det innebär att regeringen ger Trafikverket i uppdrag att tänka om. Vid ett sådant omtänkande måste Skavsta-länken vara bland det första som försvinner.

Ingen kan ju med bästa vilja världen tycka det är ”kostnadseffektivt” att bygga en förbifart via Skavsta för-fyra-fem miljarder för att vinna några få minuters restid. Man kan inte heller tycka att man med en järnväg som för tid och evighet inte kan transportera gods uppfyller kraven på de ”samlade behoven” i transportsystemet.

En 250-bana kan i motsats en 320-bana även klara godståg. Det är också på godssidan som kapacitetsbristen är störst – och dessutom är lönsammast. Då vore det orimligt att bygga en bana som ligger helt oanvänd långa tider på dygnet medan godstågen köar.

Håkan Norén

Nyköping

Läs också

( 11 st )

Läs mer om dessa ämnen

SkavstaSkavsta DebattInfrastrukturOstlänkenPolitik
Relaterat
annons

Mest delat denna vecka