Sjuksköterskorna, barnmorskorna och undersköterskorna behöver fler kollegor och bättre villkor. Det får de inte med sänkta skatter, skriver Fredrik Olovsson (S). Foto:

Debatt: "För oss går sjukvården före sänkta skatter"

Inlägg utifrån

Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

Nyligen beslutade riksdagen om den största sjukvårdssatsningen i modern tid. Regeringen har föreslagit att sjukvården ska stärkas med mer än fem miljarder kronor. Det innebär en starkare välfärd med bättre sjukvård före sänkta skatter.

När vi, våra barn eller en anhöriga blir sjuka ska vi kunna lita på att vi snabbt får hjälp av de som har kompetensen att laga oss. Sjukvården i Sverige är i grunden bra med medicinska resultat i världsklass. Men det finns också stora utmaningar. Därför behövs ökade resurser.

Sverige befinner i ett helt nytt ekonomiskt läge. När den S-ledda regeringen tillträdde uppgick underskotten till mer än 60 miljarder kronor. Regeringen har prioriterat bland utgifterna och betalat av på statsskulden. Nedskärningar i välfärden har ersatts av investeringar i samhällsbygget. Överskottet nästa år beräknas till 80 miljarder kronor. Hälften av det använder vi till att betala av på statsskulden och rusta Sverige inför sämre tider. Den andra hälften ska gå till kraftfulla investeringar.

I Sverige bidrar vi alla gemensamt till sjukvården. I gengäld har vi alla rätt att få vård om vi blir sjuka. En generell välfärd utjämnar orättvisor, minskar klyftor och skapar trygghet för människor. Det är grunden i den svenska modellen. Trovärdigheten för vår välfärd urholkas om den inte fungerar när vi behöver den som mest.

Vi socialdemokrater kommer alltid att sätta välfärden före stora skattesänkningar. Men det gör inte alla. Moderaterna vill i stället sänka skatten med 32 miljarder kronor nästa år. Konsekvensen av deras politik blir stora nedskärningar. Den allra största gör de på sjuka och i sjukvården. Sjuksköterskorna, barnmorskorna och undersköterskorna behöver fler kollegor och bättre villkor. Det får de inte med sänkta skatter.

Vi kommer satsa på en patientmiljard för att korta vårdköerna, förbättra personalsituationen i vården, stärka förlossningsvården och psykiatrin och se till att fler har råd med ett tandläkarbesök genom att dubblera tandvårdsbidraget. Så möter vi de behov som finns i sjukvården och säkerställer att den som behöver vård också får det snabbt.

Fredrik Olovsson (S)

riksdagsledamot Sörmland, ordförande Finansutskottet

Läs också

( 8 st )

Läs mer om dessa ämnen

SocialdemokraternaDebattEkonomisjukvård och hälsa
Relaterat