Debatt: ”Förebygg och behandla stress vid cancerdiagnos”

Inlägg utifrån

Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

Det finns vetenskapligt stöd för ett samband mellan allvarlig stress och cancersjukdom, som livmoderhalscancer, samt även för att stress kan leda till sämre överlevnadsprognos. Nätverket mot gynekologisk cancer vill att vården blir bättre på förebyggande insatser mot stress och på att behandla psykologiska besvär hos redan cancerdrabbade.

Det är lätt att förstå att det kan innebära stress och ångest i sig att få en cancerdiagnos. Cancerpatienter drabbas i högre utsträckning av andra sjukdomar, som hjärtkärlsjukdom och psykisk ohälsa, och cancerpatienter råkar även oftare ut för olycksrelaterade skador. Det finns även starka indikationer att allvarlig stress kan öka risken, påskynda och förvärra en cancersjukdom. Man vet också att stress och ångest innebär en förhöjd risk för många andra folksjukdomar. Det vore en vinst för samhället om politiker skulle satsa mer resurser på att sätta in interventioner i förebyggande syfte.

Mycket kan förebyggas genom främjande insatser, som att öka kunskapen i samhället om risktecken på psykiska besvär, som dålig sömn och minnesstörning, och att sjukvården börjar erbjuda adekvata individanpassade insatser i rätt tid. För problemet idag är att sjukvården är tillgänglig endast för människor som är allvarligt sjuka. Denna tillgänglighet inkluderar dock inget helhetsomhändertagande. En av hälso- och sjukvårdens främsta uppgifter borde vara att motverka ohälsa.

Samtidigt måste vården bli bättre på att behandla psykologiska besvär hos redan drabbade. Sjukvården bör inse att många cancerpatienter drabbas av svåra psykologiska besvär, kanske redan så tidigt som vid diagnos, och att allvarliga besvär kan leda till allvarliga konsekvenser för patienten. Därför bör onkologer och psykologer jobba ihop.

Sverige har som medlemsstat i FN förbundit sig att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030. Ett av Agendans delmål, 3.4, ska till 2030 genom förebyggande insatser och behandling främja människors psykiska hälsa och välbefinnande.

Nätverket vill lyfta upp denna koppling mellan stress och cancer på den politiska agendan; för att öka kunskapen och möjliggöra mer resurser till detta viktiga område som behöver forskas om ytterligare och få mer utrymme i sjukvårdsbudgetar.

Inga cancerpatienter ska lida av onödig stress! Vi hoppas också att, som ett resultat av gedigen forskning inom området, insatser mot allvarlig stress kommer att listas bland Världshälsoorganisationens (WHO:s), cancerförebyggande hälsoregler.

Barbro Sjölander

ordförande Nätverket mot gynekologisk cancer

Läs också

( 4 st )

Läs mer om dessa ämnen

CancerDebattPsykisk ohälsasjukvård och hälsa
Relaterat