Debatt: ”Ge alla en fast husläkare – med tak”

Inlägg utifrån

Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

Alla i Sverige ska kunna välja sin egen fasta husläkare. En läkare man känner till namnet. En sådan läkare kan inte ha hur många patienter som helst – vi behöver tillåta tak för hur många patienter en husläkare kan ha.

Sverige ligger bra till när man jämför medicinska resultat, hälsa och livslängd över världen och jämförbara länder. Ändå är det något som brister. Kontinuiteten – att få träffa samma läkare och sköterska. Tillgängligheten – att få komma till vården i tid. Den psykiska hälsan – att också kunna träffa någon som kan hjälpa, i tid, när själen gör ont.

Alla människor ska ha rätt till en egen, namngiven, fast husläkare. För den som har stora behov med många inblandade vårdgivare ska husläkaren fungera som en samordnare. Därför bör Sverige införa fastläkare, en väg framåt är den modell som införts i Norge – och som också har ökat intresset och attraktiviteten i att jobba som läkare i primärvården.

Fastläkaren har helhetsansvaret för sin patient och fungerar som en samordnare i vården. Primärvården organiseras utifrån husläkarna och rustas att ta ett större ansvar för att förebygga, möta och behandla fler vårdbehov än i dag. Först bör erbjudandet om fast husläkare riktas till äldre multisjuka och andra med stora vårdbehov.

De fasta husläkarna måste ha en reell möjlighet att ta hand om sina patienter. Husläkarna ska ha möjlighet att säga nej till nya patienter efter ett visst antal för att kunna erbjuda alla en god vård, i tid. En sådan möjlighet finns inte i lagen i dag.

Om alla ska kunna lista sig på en namngiven husläkare på sin vårdcentral, behöver vi fler läkare i primärvården. Fler behöver utbildas, och personer som i dag jobbar som sjukhusläkare behöver byta arbetsplats. Landstingen och regionerna behöver ordna fler ST-platser för blivande allmänspecialister – men staten behöver också ta ansvar.

Liberalerna vill satsa mer statliga pengar på utbildning av allmänspecialister – 900 miljoner kronor 2018-2020.

Omställningen av vården – från en sjukhustung vård till en med fokus på primärvården – kräver också resurser. Det är en nationell uppgift.

Staten behöver stödja landstingen och regionerna för att genomföra en fastläkarreform. Liberalerna föreslår ett primärvårdslyft, 5,25 miljarder under budgetperioden 2018-2020.

Ohälsa begränsar vår frihet. En långsiktig kontakt med en namngiven husläkare man själv har valt – det är en reform för en trygg vård som också kan öka människors frihet.

Anna Starbrink (L)

Liberalernas nationella sjukvårdspolitiska talesperson

Bengt Eliasson (L)

Liberalernas sjukvårdspolitiska talesperson i riksdagen

Ewa Callhammar (L)

landstingskandidat, första namn på landstingsvalsedeln

Läs också

( 6 st )

Läs mer om dessa ämnen

LiberalernaDebattsjukvård och hälsa vård
Relaterat