Med regeringens satsning på Klimatklivet ser vi bevis på att det finns ett stort engagemang över hela Sverige för att ställa om, skriver Janine Alm Ericson (MP) och Marco Venegas (MP).  FOTO: TOMAS ONEBORG/SVD/TT

Debatt: ”Gröna satsningar stärker Sverige för framtiden”

Inlägg utifrån
annons

Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

Svensk ekonomi går bra. Sedan­ regeringen tillträdde 2014 har 150 000 fler ett jobb att gå till. Samtidigt har underskott i statsfinanserna vänts till överskott på hela 40 miljarder. Det gör att vi kan fortsätta satsa på viktiga områden som stärker Sverige. Det är ett tydligt ­besked i vårbudgeten som ­presenterades nyligen, inte minst när det kommer till ­klimatområdet.

Ska vi möta klimathotet måste hela samhället engageras. Från kommuner till ­enskilda individer, företag och stat. Med regeringens satsning på Klimatklivet ser vi ­bevis på att det finns ett stort engagemang över hela Sverige för att ställa om. Klimatklivspengar­ har gått till mer biogas, fler laddningsstationer för elfordon, bättre återvinning av avfall inom jordbruket och ­energieffektivisering. Allt sådant som minskar de klimatskadliga utsläppen. Till Södermanlands län har drygt 90 miljoner kronor beviljats från ­Klimatklivet hittills. I vårbudgeten satsar regeringen ytterligare en halv miljard, vilket innebär att vi kommer få se fler åtgärder som minskar utsläppen över hela Sverige.

Men klimatoffensiven stannar inte där. Det måste vara lätt att göra rätt. Under våren har ett antal skatteförslag presenterats som ska underlätta just det. Exempelvis ska den som köper en ett miljöanpassat fordon med låga utsläpp av ­koldioxid få en bonus vid ­inköpstillfället, medan den som köper fordon med höga utsläpp av koldioxid får en ­högre skatt de första tre åren. Regeringen inför även en reduktionsplikt som innebär att bränslet ska bli renare och mer klimatsmart utan att du behöver göra någon särskild insats. Det är försäljaren av bränslet som är skyldig att öka andelen biodrivmedel i pumpen. Dessutom sänks skatten på just ­utblandande drivmedel och biobränsle för att stärka deras konkurrenskraft.

Precis som att det är viktigt med miljömässig hållbarhet är det avgörande att vi stärker den sociala hållbarheten. I vårbudgeten skjuter regeringen därför till en halv miljard i statligt stöd till skolor som är har det tufft, allt för att höja skolresultaten och minska ojämlikheten. Samtidigt ser vi till att våra äldre får det bättre när vi tar ytterligare steg för avskaffa den orättvisa pensionärsskatten. Skatten ska sänkas för nästan 1,4 miljoner personer över 65 år, med upp till 2 500 kronor per år. Eftersom kvinnor har lägre pensioner än män i genomsnitt är det inte minst av jämställdhetsskäl en viktig satsning.

Allt detta bidrar till att stärka Sverige. Även om det återstår mycket att göra, gläds vi över att våra satsningar börjar ge ­resultat. Det är ett hållbart samhällsbygge som vi är ­mycket stolta över att vara med och ­genomföra. Nu fortsätter vi!

Janine Alm Ericson (MP)

riksdagsledamot och ekonomisk-politisk talesperson

Marco Venegas (MP)

riksdagsledamot för Södermanland

Läs också

( 15 st )

Läs mer om dessa ämnen

MiljöpartietDebattKlimatMiljöPolitikskatter
Relaterat
annons

Mest delat denna vecka