Dagens debattörer vill se en mer rörlig hyresmarknad. Foto:

Debatt: Hyresgästföreningen missförstår marknadshyrorna

Inlägg utifrån.
annons

Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

Företrädare för Hyresgästföreningen skriver på DN Debatt (18/5) att unga vuxna får det allt svårare att få en fot in i bostadsmarknaden. Ändå väljer de att avvisa de viktigaste lösningarna och förespråka lösningar som inte ger resultat.

Centerstudenter instämmer i debattörernas utgångspunkt att bostadssituationen är ohållbar, i synnerhet för unga. Bostadsbristen slår både mot studenten som tvingas tacka nej till en studieplats och småbarnsföräldern som alltid tvingas hämta sitt barn först och sist på grund av långa pendlingstider. Dagens situation, med en kötid som sträcker sig i flera år för en lägenhet i Sörmland eller närmare ett decennium i utkanten av Stockholm, är ohållbar och måste förändras.

När Hyresgästföreningen börjar diskutera lösningar är de dock fel ute. För det första verkar deras motstånd mot marknadshyror bygga på missförstånd. I sin artikel påstår de att en friare prissättning inte “på något sätt skulle förlösa byggandet i Sverige”. Men det är inte vad marknadshyror handlar om. Marknadshyror handlar om att bättre utnyttja det befintliga beståndet av bostäder så att fler nyanlända, unga och inte minst studenter kan få någonstans att bo. Unga som har låga krav kan tänka sig att dela lägenhet och därmed få en lägenhet istället för att, som i dag, stå utanför.

Hyresgästföreningens lösning är istället att införa en kommunal bostadsgaranti. Det kan vid en första anblick verka vara en rimlig åtgärd men dessvärre riskerar resultaten, där kommunerna bär huvudansvaret, att utebli. Debattörerna lyfter också de statliga investeringsstöden som ett sätt att åstadkomma fler hyresrätter med en rimlig månadshyra. Enligt företrädare från byggföretaget Veidekke på DN Debatt (3/5) kommer dock regeringens investeringsstöd på tio miljarder kronor fram till 2020 gå till att bygga lägenheter som ändå skulle ha byggts.

Behovet av mer rörlighet på bostadsmarknaden framgår också av Finanspolitiska rådets årliga rapport som släpptes häromveckan. I rapporten pekar de på forskning som visar att hushåll är mindre rörliga ju hårdare hyresmarknaden är reglerad, och att arbetslösa mer sällan finner jobb på annan ort ju hårdare reglerad deras egen hyresmarknad är. Även Boverkets analytiker SVT har tidigare (23/2) påpekat att det råder ett skriande behov av rörlighet på bostadsmarknaden och att det krävs ett bättre utnyttjande av det befintliga beståndet.

Bostadsbristen måste få ett slut. Kombinationen av vår reglerade bostadspolitik i form av bristande konkurrens på byggmarknaden, hyresregleringar och en strikt plan- och bygglag bäddar för en ännu värre utbudskris runt hörnet. Vi befinner oss mitt i en brinnande högkonjunktur och det är nu vi har chansen att minska antalet regleringar på bostadsmarknaden. Förr eller senare kommer den rådande högkonjunkturen att sakta ned och då är det alldeles för sent.

Simon Palme (C)

Förbundsordförande Centerstudenter

Naod Habtemichael (C)

förbundsstyrelseledamot Centerstudenter

Läs också

( 2 st )

Läs mer om dessa ämnen

BostadsmarknadenDebattEkonomi
Relaterat
annons

Mest delat denna vecka