Trä- och Möbelföretagen skriver om företagsamhet som en avgörande faktor för välfärden. Foto:

Debatt: Ingen välfärd utan framgångsrika företag

Inlägg utifrån

Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

Kunskaperna och insikterna om företagens helt avgörande betydelse för en fungerande samhällsekonomi med en gedigen välfärd har undan för undan ökat. De värsta nidbilderna verkar i stort sett vara borta, men fortfarande är det alltför många som tar företagen för givna.

Hela välfärdssektorn står och faller med framgångsrika företag. Det existerar ingen outtömlig penningbrunn att ösa ur. Ett stort antal medlemmar i Trä- och Möbelföretagen, TMF, är verksamma på mindre orter och får därför en extra viktig roll för att trygga sysselsättningen och värna välfärden.

Försvinner företaget av en eller annan anledning finns en risk för att samspelet på orten rubbas. Elevunderlaget kan bli så litet att en nedläggning av skolan hotar. Livsmedelsbutiker hamnar i farozonen. Investeringar inom infrastrukturen kanske omöjliggörs.

Alla företag, stora som små, gör avtryck i välfärden. Svenskt Näringsliv har på ett mycket konkret sätt kartlagt hur mycket skatterna från företag och deras medarbetare kan finansiera. Det är svårt att inte imponeras av välfärdsavtrycken när vi tittar närmare på några av TMF:s medlemmar.

Oxelösunds Båtvarv bidrar exempelvis till tre undersköterskor eller 29 SFI-platser. AB Grythyttans Stålmöbler finansierar åtta undersköterskor eller 33 grundskoleplatser. Skatterna från Hyvelkompaniet i Kinda AB täcker kostnaderna för 607 läkarbesök i primärvården eller nio grundskoleplatser.

AB Bröderna Sjöbergs Industrier i Stockaryd betalar skatt som motsvarar kostnaderna för 208 förlossningar eller 10 socialsekreterare. Skatterna från Dala Ledstång & Snickeri i Rättvik räcker till 10 gymnasieplatser eller 742 läkarbesök i primärvården. Polarfönster AB i Luleå finansierar 10 poliser eller 204 hjärtinfarktsoperationer.

För att företagen också framöver ska mäkta med denna extremt viktiga roll krävs att grundförutsättningarna optimeras. Företagsklimatet måste vara gynnsamt både på nationell nivå och i den aktuella kommunen. Det ska vara attraktivt att driva företag. Krånglet och byråkratin behöver minimeras. Skatteklimatet måste vara gynnsamt. Det gäller inte bara företagsskatten utan i lika hög grad inkomstskatten som gör det lönsamt att arbeta också för utländska experter.

Överenskommelser mellan arbetsmarknadens parter behöver bland annat öppna för ökad flexibilitet när det gäller arbetstidens förläggning. Utan denna flexibilitet äventyras jobben. Det händer inte sällan att företag tvingas tacka nej till en order eftersom anpassningsförmågan på bemanningssidan är otillräcklig.

Åtskilliga företag inom trä- och möbelbranschen verkar på marknader med stenhård internationell konkurrens. Det finns gott om alternativa tillverkare av takstolar, fönster, lister, hyllor och trappor av god kvalitet.

Inhemska företag ska ha rimliga grundförutsättningar, ett vettigt företagsklimat helt enkelt, för att driva och utveckla sin verksamhet. Företagsklimatet måste bidra till en stärkt konkurrenskraft. Då kan företagen även fortsättningsvis fungera som själva fundamentet i det svenska välfärdsbygget. Sanningen är den att utan framgångsrika företag har vi ingen välfärd värd namnet.

Eva Glückman, förhandlingschef Trä- och Möbelföretagen

David Johnsson, vd Trä- och Möbelföretagen

Läs också

( 3 st )

Läs mer om dessa ämnen

DebattEkonomiEkonomi/FöretagPolitikVinster i välfärdenopinion
Relaterat