Många kvinnor vittnar om att deras problem inte tas på allvar inom vården. Denna attityd måste bekämpas och förändras, skriver Sofia Amloh (S) med flera. FOTO: ISABELL HÖJMAN/TT

Debatt: ”Jämställd hälsa är det enda som duger”

Inlägg utifrån

Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

Kvinnors hälsa och sjukdomar ges lägre prioritet och sämre ekonomiska förutsättningar än mäns hälsa och sjukdomar. Kvinnor får sämre tillgång till vård och rehabilitering på flera områden. Många kvinnor vittnar om att deras problem inte tas på allvar inom vården. Denna attityd måste bekämpas och förändras. Orättvisorna har uppmärksammats allt mer både nationellt och här i Sörmland. Nu riktar också Socialdemokratiska kvinnoförbundet (S-kvinnor) blicken hitåt.

Fram tills ganska nyligen trodde man till exempel inte att kvinnor drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar i samma utsträckning som män. Det visade sig vara fel. Anledningen till att detta inte upptäckts tidigare var att forskningen utgick från den manliga anatomin.

Det finns fortfarande eftersatta områden vad gäller forskning och kunskap om kvinnors hälsa. Det handlar framför allt om problem och sjukdomar kopplade till kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa, som exempelvis inkontinens och förlossningsskador. Belastningsskador och stress i kontaktyrken ökar som orsak till kvinnors ohälsa.

Vi vill ha riktade resurser för mer forskning och kunskap om kvinnors hälsa för att kunna göra de insatser som krävs för att kvinnors och tjejers hälsa inte ska värderas mindre än mäns.

Inom hälso- och sjukvården behöver den sexuella hälsan behandlas som en del av folkhälsan. Trots att vi vet hur viktig sexualiteten är för vårt mående är frågor om sexuell hälsa sällan prioriterade inom folkhälsopolitiken. Det saknas tillräcklig kunskap om den sexuella hälsan hos befolkningen. Det har inte gjorts någon större sexualundersökning sedan 90-talet. Men en mindre undersökning från 2013 visade att den sexuella hälsan är kopplad till både klass, kön och ålder. Undersökningen konstaterar bland annat att svenskar har mindre sex än någonsin och att den sexuella lusten har minskat. Orsaken är ofta trötthet och stress. Därför vill vi se att sexualitet inkluderas i den nationella uppföljningen av folkhälsan.

Även om en rad orättvisor börjar synliggöras och bekämpas är det långt kvar tills vi har en jämställd hälsa i Sverige. Till dess tänker vi fortsätta kampen för att det ska bli en verklighet. Kvinnors hälsa ska aldrig värderas lägre än mäns.

Sofia Amloh

S-kvinna Sörmland, riksdagskandidat

Monica Johansson

S-kvinna Sörmland, regionskandidat

Marie Svensson

S-kvinna Sörmland, kandidat till Eskilstuna kommun

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

SocialdemokraternaDebattInternationella kvinnodagenJämställdhetsjukvård och hälsa
Relaterat