Vi har sedan oktober öppnat över fyrtio fler vårdplatser, genomfört nyrekryteringar av medarbetare inom sjukvården och kortat köerna på länets tre akutmottagningar, skriver företrädarna för den styrande koalitionen i Landstinget Sörmland. FOTO: JENS ALVIN

Debatt: ”Koalitionen rustar sörmländsk vård för framtiden”

Inlägg utifrån
annons

Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

Den sörmländska sjukvården har under de senaste åren befunnit sig i en allvarlig och svår situation som inneburit långa vårdköer och ofrivilliga stängningar av vårdplatser.

Vi har haft en personalförsörjning som inte tillfredställt hela vårdbehovet och det skriande behovet av fler händer i vården har genom ökad konkurrens mellan landsting och regioner skapat svåröverskådliga utmaningar för den sörmländska vården.

Det geografiska läge Sörmland befinner sig i kräver därför att vi erbjuder attraktiva och konkurrenskraftiga tjänster.

Under våren 2016 lanserade vi i den styrande Koalitionen ett omfattande åtgärdsprogram för att komma till rätta med överbeläggningarna och vårdplatsbristen inom den sörmländska sjukvården. Inledningsvis genomfördes dialogmöten med landstingets medarbetare på länets tre sjukhus. Därefter antogs ett tiopunktsprogram som bland annat inneburit beslut om stora förändringar i sättet att organisera våra vårdplatser. Nu har klinikerna ett stort självbestämmande och beslutsvägarna har blivit kortare.

Inom ramen för åtgärdsprogrammet återfinns också den största lönesatsningen i landstingets historia för sjuksköterskor som arbetar inom dygnetruntverksamhet. Lägg till detta en satsning på arbetsmiljön för att ge fler medarbetare möjlighet till karriärutveckling och goda anställningar i landstingets regi. För att all vår vårdpersonal ska arbeta på sin högsta kompetensnivå och att kompetens används på rätt plats har antalet anställda som enbart arbetar med måltider, transporter och hygien utökats.

Vi har dessutom påbörjat arbetet med att bygga ut vården närmare sörmlänningarna och investerat i fler läkare, sjuksköterskor, psykologer, terapeuter, sjukgymnaster och dietister. Avgifterna inom primärvården har tagits bort för att underlätta patienternas väg in i den sörmländska hälso- och sjukvården.

Sammantaget har alla dessa investeringar och åtgärder resulterat i att vi nu brutit den negativa trenden inom Landstinget Sörmland. Vi har sedan oktober öppnat över fyrtio fler vårdplatser, genomfört nyrekryteringar av medarbetare inom sjukvården och kortat köerna på länets tre akutmottagningar.

Koalitionen har antagit utmaningarna inom den sörmländska sjukvården och vänt den negativa trenden. Nu gäller det att vi fortsätter realisera vår politik för att öppna fler vårdplatser, rekrytera fler medarbetare och skapa en mer tillgänglig sjukvård i hela Sörmland!

Monica Johansson

finanslandstingsråd (S)

Fredrik Lundgren

hälso- och sjukvårdslandstingsråd (L)

Ann-Sofie Jacobsson

folkhälso- och miljölandstingsråd (MP)

Mattias Claesson

vice finanslandstingsråd (C)

Läs också

( 11 st )

Läs mer om dessa ämnen

SocialdemokraternaCenterpartietLandstingetLandstinget SörmlandLiberalernaMiljöpartietPolitikSjukvårdsjukvård och hälsa
Relaterat
annons

Mest delat denna vecka