Länsstyrelsen har ansvar att följa art- och habitatdirektivet, men väljer att enbart agera för att vargen ska ta plats i kulturbygderna. Rovdjurspolitiken har havererat, skriver Roger Engstrand, Bettna. FOTO: POPPE, CORNELIUS

Debatt: ”Länsstyrelsen har gått vilse i rovdjurspolitiken”

Inlägg utifrån

Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

Länsstyrelsen (Lst) har inte bara fel i sak om vargen. Det är även dåligt chefsskap att skicka ut handläggare tomhänta till över 200 ledsna, arga, misstänksamma fårägare och jägare i Floda för att övertyga dem om att det är nödvändigt med varg.

Länsstyrelsen, och med det menar jag hela maktkomplexet från Vänstern och Miljöpartiet, via deras stödtrupper inom diverse rovdjursföreningar till Naturvårdsverkets olika chefsnivåer med en ”agenda” till de lokala länsstyrelserna, driver samma felaktiga tes om art- och habitatdirektivet (AoH).

Alla vet att rättvisans gudinna håller en balansvåg framför sig: ”Å ena sidan, å andra sidan”. Så är också AoH utformat: Å ena sidan arter, å andra sidan människans behov.

Men för länsstyrelsen finns tydligen bara en vågskål: den med vargen. Vargen ska ut i kulturbygderna, kosta vad det kosta vill. Men så är inte direktivet skrivet. AoH säger: ”åtgärder som vidtas i enlighet med detta direktiv skall ta hänsyn till ekonomiska, sociala och kulturella behov och till regionala och lokala särdrag”. Det finns ingen sådan utredning hos Länsstyrelsen och man är inte intresserad av att göra någon heller. Därför är vargarna i ett eventuellt revir i Bie olagliga och länsstyrelsen uppmanas härmed att på eget initiativ ta bort dessa omgående!

Rovdjurspolitikens kollaps visas bra av att det bara finns 100.000 kronor till rovdjurs­avvisande stängsel för hela Sörmland för tre år framåt. Det räcker till en halv normalgård. Det tar alltså sex år innan en gård fått sitt stängsel. Det finns 600 fårgårdar i Sörmland, det betyder att den sista gården får sitt stängsel om 6x600 = 3600 år. Havererad rovdjurspolitik är bara förnamnet!

Tolkningen av AoH ovan är inget jag hittat på. Den är gjord av Stig von Bahr, den tyngsta juristen inom området. Stig von Bahr har varit domare i EU-rätten, är före detta domare i Regeringsrätten, ledamot av Lagrådet och styrelseledamot i Domstolsverket. Tolkningen redovisades på ett seminarium i Karlstad den 27 april 2016. Ingen representant från Naturvårdsverket eller Länsstyrelsen fanns på plats!

Länsstyrelsen är ute på djupt vatten. Retirera innan det är försent. Ingen skugga ska falla över de som representerade länsstyrelsen på mötet i Floda. Det är komplexet ovanför som sitter på skulden.

Roger Engstrand

Bettna

Läs också

( 3 st )

Läs mer om dessa ämnen

Länsstyrelsen i SörmlandDebattRovdjurVarglandsbygdsutveckling
Relaterat

Mest delat denna vecka