Vi ser att läget vid ån tillför pedagogiska vinster, skriver Ann Larsson och Per Skogqvist i ett öppet brev till Nyköpings kommun.  FOTO: SANDRA NORDIN

Debatt: ”Låt oss få bidra till en bättre skola i Nyköping”

Inlägg utifrån

Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

Vi, Ann Larsson och Per Skogqvist, har sedan 2004 tillsammans med personal drivit Nyköpings Enskilda Gymnasium. Resan med skolan har varit härlig – vi har vuxit från drygt 10 lärare och 100 ungdomar till att idag ha över 50 i personal och 520 trevliga ungdomar.

Vår skolas grundtankar har alltjämt varit att vi arbetar tillsammans, vuxna och ungdomar, och att vi lär av varandra genom att upptäcka, undersöka och uppleva i en trygg och trivsam miljö. De utvärderingar vi genomför på skolan visar att vi i hög grad lyckas med detta då till exempel trivseln bland ungdomarna skattas som 9,2 och personalen 9,4 (på en 10-gradig skala). Även utbildningens kvalitet får höga värden vilket de elever som lämnar skolan vittnar om och de anser sig stå väl rustade inför högskolestudier och arbetsliv. Därtill har Skolinspektionen granskat vår skola vid två besök, 2006 och 2014 och då lämnat rapporter helt utan anmärkningar. Vi ser att vi tillför i Nyköpings kommun.

Sedan 2014 har vi haft tankar på att starta en grundskola för årskurs 6–9 för att bygga en verksamhet grundad på de värden vi står för, även för yngre ungdomar. Under 2017 fick vi också Skolinspektionens tillstånd att starta grundskola.

Vi har mötts av många positiva tillrop i våra planer, av såväl föräldrar, elever som lärare, och har verkligen sett fram emot att få utveckla en ny skola. Den svåraste pusselbiten i våra planer har varit att hitta lokal med tillräckligt stor yta för 300–400 elever i bra läge. Efter många diskussioner och funderingar fann vi S:t Annegatan 4, Södermanlands Nyheters gamla lokaler, och har investerat i denna fastighet.

Tyvärr har Nyköpings kommun avslagit vår ansökan om att ändra detaljplanen, från kontor till skolverksamhet, och vi har ingen laglig möjlighet att överklaga för att få beslutet omprövat. Motiveringarna till avslaget är bland annat att vi har för liten skolgård, att bilparkering för personal saknas och att eleverna inte kommer att kunna parkera cyklarna inom området. Vi ser att dessa problem är små och definitivt lösbara. Vi ser också att läget vid ån tillför pedagogiska vinster och att vi kan skapa och en trygg och trivsam utomhusmiljö för våra skolungdomar.

Nyköpings kommun har nyligen erbjudit oss att i stället driva verksamheten i Brandkärr, med integrationstanken i första rummet. Även vi är för att ungdomar med olika bakgrund utbildas och utvecklas tillsammans, men vi tror att vi kan bidra till integrationen i egna lokaler. Närhet till vår gymnasieskola kommer därtill skapa stora pedagogiska fördelar i möten och samarbeten mellan elever och personal på våra skolor. Dessutom får vi möjlighet att samordna bland annat skolluncher, IT-stöd och elevhälsovård.

Sammantaget känner vi oss mycket besvikna och uppgivna över situationen. Vi önskar inget hellre än ett positivt samarbetsklimat i utbildningsfrågor och tolkar erbjudandet om lokal i Brandkärr som en första öppning till samarbete. Vi tror att ett samarbete med kommunen skulle gynna Nyköping och Nyköpings ungdomar. Vi ber er ompröva ert beslut, inte bara för vår egen skull utan också för alla de 558 ungdomar som står i kö till vår kommande skola.

Vi erbjuder oss alltså att bygga en skola, ta risken och dela ansvaret med att utbilda kommunens ungdomar. Vi vill bidra och tror att vi kan det! Får vi lov!

Ann Larsson

Per Skogqvist

Läs också

( 8 st )

Läs mer om dessa ämnen

Nyköpings kommunNyköpings enskilda gymnasiumDebattskola och utbildning
Relaterat