Nyköpings kommun bör uppmärksamma Veterandagen den 29 maj genom en lokal ceremoni, skriver Anna af Sillén (M) och Erik Bengtzboe (M). Foto:

Debatt: "Låt oss hedra våra veteraner i Nyköping"

Inlägg utifrån
annons

Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

Sverige har en lång tradition av att delta i internationella militära och civila fredsinsatser. Ett engagemang som spelar allt större roll i en orolig omvärld. Samtidigt har vi som land länge varit dåliga på att uppmärksamma och hedra de kvinnor och män som deltar eller deltagit i insatserna, ibland med livet som insats. Men nästa år blir Veterandagen den 29 maj nationell flaggdag och vi föreslår att Nyköpings kommun i samband med det inrättar en lokal ceremoni för att hedra våra veteraner.

Genom de senaste 60 åren har cirka hundra tusen svenska kvinnor och män på olika sätt deltagit i de internationella fredsinsatser som Sverige har bidragit till. Det innebär att det bor veteraner i alla landets kommuner och att de allra flesta av oss känner eller har anknytning till en veteran.

Sedan 2011 högtidlighålls Veterandagen den 29 maj med en officiell ceremoni på Djurgården i Stockholm för att hedra personal som deltar eller har deltagit i internationella insatser och för att högtidlighålla minnet av stupade och omkomna.

Efter att moderaterna under flera år drivit frågan om att göra Veterandagen även till allmän flaggdag, beslutade riksdagen detta den 3 maj i bred majoritet efter att parti efter parti i riksdagen anslutit sig till förslaget. Regeringen har nu efterlevt detta, trots att den länge stretade emot.

En flaggdag är för de flesta kanske mest en symbolisk handling, men har en oerhört stark betydelse för veteranerna och deras anhöriga. Inte minst med tanke på dem som aldrig kom hem från insatsen. Vi tror också att en flaggdag kan bidra till en mer aktiv debatt om den svenska veteranpolitiken i stort.

Invånare i Nyköpings kommun deltar eller har deltagit i militära insatser. Det nationella högtidlighållandet av Veterandagen är viktigt, men vi menar att det är angeläget att ge alla invånare i vår kommun möjlighet att delta i högtidlighållandet av våra veteraner, och att ge veteraner i kommunen som av olika skäl inte kan bege sig till ceremonin i Stockholm en möjlighet att delta i en lokal ceremoni. På detta sätt skulle också vår kommun bidra till att sprida kunskap om Veterandagen och veteranernas viktiga insatser.

Vi menar därför att Nyköpings kommun bör uppmärksamma Veterandagen den 29 maj genom en lokal ceremoni, gärna i samverkan med Försvarsmakten och andra aktörer såsom Polisen, Tullen, Kustbevakningen, Kriminalvården och andra myndigheter som deltagit i fredsinsatser. Den nationella ceremonin kan tjäna som förebild, men det finns också utrymme för att ge ceremonin en lokal prägel.

I ett land som Sverige där fredstanken värderas högt och engagemanget för mänskliga rättigheter är stort förtjänar också de människor som givit sitt liv för detta en särskild plats. Heder och respekt åt våra veteraner.

Anna af Sillén (M)

oppositionsråd, Nyköping

Erik Bengtzboe (M)

riksdagsledamot, Södermanland

Läs också

( 3 st )

Läs mer om dessa ämnen

FNFörsvaretModeraternaNyköpings kommunPolitik
Relaterat
annons

Mest delat denna vecka