Vad regeringen sänder för signal är just det som OECD pekar på – att hårt arbete inte lönar sig i skolan, skriver Edward Sevume (M). Foto:

Debatt: ”Mer behöver göras för att rädda skolan”

Inlägg utifrån

Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

OECD-rapporter om den svenska skolan har blivit ett referensdokument. Den senaste gav vissa ljuspunkter. En glimt av optimism börjar skönjas. Plötsligt känner jag att vi är på rätt väg ur svackan. Jag måste dock lyfta ett varnande finger: vi har fortfarande problem i skolan.

I rapporten ansåg elever och lärare att det ibland räckte med att göra just det som krävdes för att ta sig genom skolan. Cirka 40 procent svenska elever tyckte att de aldrig gav upp lätt och detta ska jämföras med 56 procent elever från andra OECD-länder. Bristen på uthållighet i vissa ämnen hämmar prestationen. Det har inte undgått någon att regeringen nu tagit beslutet att halvera antal nationella prov på gymnasiet med det argumentet att det är stressigt för studenter och lärare. Vad regeringen sänder för signal är just det som OECD pekar på – att hårt arbete inte lönar sig i skolan. Våra främsta konkurrenter är de länder där grit – gott gry eller karaktärsstyrka – premieras. Det är länder som ligger i topp när det gäller skolresultat.

I rapporten läser vi om den dåliga klassrumsmiljön som inte ger studier ro för eleverna. Det är känt att disciplin i klassrummet är ibland en bristvara. Det bidrar till vantrivseln hos lärarna. Det spelar klart in för de lärare som ger upp yrket i sviterna av en stressig miljö. Det slutar inte där, Sverige har, enligt rapporten den största andelen elever som kommer sent till lektionerna bland OECD-länderna. I Nyköping har vi i opposition föreslagit betyg i uppförande för att råda bot problemet, utan framgång.

Det går inte att lära sig i lugn och ro när du vet att du kanske snart måste flytta. Omegaskolan flyttades till Tessinskolan efter att man hade hittat mögel i lokalerna. Lokalerna dit eleverna flyttades lider av samma problem. De styrande har inte haft #steget före som handlingsprincip. Att personalens och elevernas hälsa påverkas av en dålig miljö är oacceptabelt. Kommunen borde arbeta förebyggande. Alla lokaler där personalen samt eleverna vistas måste undersökas regelbundet.

Vi från oppositionen har också kommit med förslaget om digitalisering i skolan. Digitaliseringen, åtminstone i de högre klasserna kan vara ett sätt att sysselsätta elever som vantrivs i skolan på grund av en del problem som nämnts ovan; studiero är ett exempel. De eleverna som är snabba kan utmanas extra med avancerade uppgifter på distans. Andra elever som på grund av sociala problem inte klarar av skolmiljön kan studera hemifrån under viss tid. Det finns stora möjligheter med digitaliseringen av skolan.

Vi ska vara försiktiga med tron att stora skolenheter löser problemet med likvärdighet. Med stora enheter föreligger faran att anonymiseras. Stora grupper där lärarna inte hinner med eleverna leder till skeva insatser, vilket i slutet kan påverka skolresultatet. Små enheter där eleverna får individuell hjälp, små enheter med duktiga lärare, bäddar för framgång.

Jag anser att bra resultat i skolan uppnås med duktiga lärare och motiverade elever, där föräldrarna också spelar in genom att sätta krav, inte bara på lärarna och kommunen men också på eleverna.

Edward Sevume

moderat

Läs också

( 13 st )

Läs mer om dessa ämnen

Nyköpings kommunDebattKommunalpolitikskola och utbildning
Relaterat