Varje år dör tusentals äldre efter att de fallit. Foto:

Debatt: Minska fallskador på äldreboenden

Inlägg utifrån
annons

Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

Liberalerna har lämnat in förslag om hur vi kan få ner antalet fallskador på särskilda boenden i Nyköping. Fallskador är en av vår tids största folkhälsoproblem och både Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap redovisar fallolyckor som den absolut vanligaste olycksorsaken till sjukhusvård och dödsfall i Sverige, i synnerhet bland äldre. Det är sju gånger fler människor som skadas genom fall än det är som skadas i trafiken. De flesta fall hos äldre sker inte från exempelvis stegar eller möbler, utan från markplan i stående eller gående position. Det gäller såväl inomhus som utomhus. Liberalerna vill införa så kallade IAF-golv som kan reducera både antalet fallolyckor och framförallt antalet skador hos de som faller. Golvet fungerar dessutom ljuddämpande vilket innebär en lugnare inomhusmiljö.

Enligt en svensk studie från Karlstad Universitet som genomförts från 2011 till 2014 undersökte man långsiktigt effekterna av att installera så kallad IAF (Impact Absorbing Floor), (tänkbar svensk översättning skulle kunna vara stötdämpande golv). Resultaten är mycket lovande. I Sunne har man gjort försök med IAF och under studieperioden på fyra år kunde man registrera 254 fallhändelser på ytor belagda med vanliga golv jämfört med bara 77 fallhändelser på IAF-golv. Man kunde även konstatera att andelen fallhändelser som ledde till någon form av skada och krävde sjukvårdsinsats var drygt 30 procent på normala golv och knappt 17 procent på motsvarigheten med IAF. Den typen av golv genererar alltså färre fall och färre skador. Personer som faller på nämnda golv bedöms dessutom få mindre smärta av fallet. Likartade studier genomförda i såväl laboratoriemiljö som i klinisk verksamhet bekräftar att det finns ett samband mellan fallskaderisk och golvets konstruktion.

Vi anser att vi bör göra allt vi kan för att våra äldre skall ha bästa möjliga boendemiljö! Tack vare de goda resultaten som hittills synliggjorts har åtgärden sannolikt även en god samhällsekonomisk avkastning genom minskade vårdkostnader. Ur ett mänskligt perspektiv är det enorma vinster och något som skulle vara väl värd varenda satsad krona!

Sofia Remnert (L)

Gruppledare Liberalerna Nyköpingskommun

Tomas Ekermo Karlsson (L)

Läs också

( 8 st )

Läs mer om dessa ämnen

FolkhälsaLiberalernaDebattPolitikÄldreomsorg
Relaterat
annons

Mest delat denna vecka