Alldeles för många skolor brister i att förebygga psykisk ohälsa bland eleverna, skriver Marie-Louise Forslund Mustaniemi (KD) med flera. Foto:

Debatt: "Motverka psykisk ohälsa bland elever"

Inlägg utifrån
annons

Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

I dag brister allt för många skolor både i att förebygga psykisk ohälsa bland eleverna och att stötta dem som mår dåligt. En elev som mår dåligt, känner sig otrygg, nedstämd eller stressad, behöver hjälp och stöd från elevhälsan. Elevhälsans uppdrag är att främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot utbildningens mål. En god hälsa leder till ökat välbefinnande och skapar förutsättningar för lärande. Den enskilt viktigaste faktorn för barns framtida hälsa är att klara skolan. Vi vet att den psykiska ohälsan är stor bland våra unga i dag. Det kan få en avgörande negativ inverkan på den unga människans framtid och möjligheter till vidare studier och yrkesval. Det är i skolan som hjälp måste erbjudas då det är här ungdomarna tillbringar sin vardag och kan bli sedda.

Det måste vara lätt och odramatiskt att söka upp skolsköterskan, få en tid hos skolläkaren och träffa en skolpsykolog eller kurator.

En kvalitetsgranskning som Skolinspektionen genomförde under några månader 2014-2015 visar att den tid som skolsköterska och skolläkare avsätter för varje elev skiftar stort mellan kommunerna. Och skolpsykologer är den yrkesgrupp som har minst schemalagd tid, om ens någon. Hälften av de 25 grundskolor som ingick i granskningen anlitar psykolog bara ”vid behov”. Det är oacceptabelt. Enligt Barnkonventionens artikel 6 ska konventionsstaterna till det yttersta av sin förmåga säkerställa barnets överlevnad och utveckling.

I granskningen svarade 3000 elever i årskurserna 6-9, både i kommunala skolor och friskolor, på frågor om välbefinnande, behov av stöd och vilka insatser skolan kunde erbjuda.

Den psykiska ohälsan hos barn och unga är utbredd i Sverige och många av eleverna uppgav i enkäten att de var stressade, otrygga och nedstämda.

Det ska inte bero på vilken kommun, eller i vilken skola, eleven går, om barnet får hjälp och i rätt tid.

KD arbetar för en jämlik vård och det innebär en jämlik elevhälsa. Vi har därför i en motion föreslagit att Landstinget Sörmland tillsammans med kommunerna ska initiera ett arbete för en sammanhållen och jämlik elevhälsa i länet. Det kan vara en fördel om ansvaret för elevhälsan också samlas under en och samma huvudman.

Marie-Louise Forslund Mustaniemi

gruppledare landstinget, KD

Östen Eriksson

ledamot, KD

Marita Göransson

gruppledare Nyköping, KD

Läs också

( 4 st )

Läs mer om dessa ämnen

KristdemokraternaLandstinget SörmlandDebattsjukvård och hälsa
Relaterat
annons

Mest delat denna vecka