Till skillnad från den förra Alliansregeringen tror vi på svensk industri. Sverige ska konkurrera med kunskap och kompetens, skriver LO:s Karl-Petter Thorwaldsson, Catharina Fredriksson (S) och Hans Ekstörm (S). FOTO: SANDRA NORDIN

Debatt: ”Nu formar vi i S framtidens politik”

Inlägg utifrån

Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

I morgon lördag samlas Sörmlands socialdemokrater för kongress i Nyköping. Helgen efter har partiet stor kongress i Göteborg. Tillsammans ska vi söka lösningar för framtidens politik och forma samhället.

Vi lever i en tid då det finns många samhällsutmaningar som kräver lösningar. För även om svensk ekonomi är stark, går det inte bra för alla. Klyftorna fortsätter att växa mellan stad och land, mellan den som bott i Sverige i hela sitt liv och den som kommit hit nyligen. Mycket av det som gått fel beror på att vi under åtta år hade en högerregering som prioriterade skattesänkningar framför investeringar i välfärd och trygghet. Vi socialdemokrater vill nu använda regeringsmakten för att vända utvecklingen.

Många bra saker har redan skett sedan regeringsskiftet 2014 då Stefan Löfven blev statsminister. Flera viktiga reformer har genomförts. Vi slår sysselsättningsrekord – inget annat EU-land har haft större andel av befolkningen i sysselsättning än vad Sverige har nu. Ungdomsarbetslösheten faller och vårt vallöfte att ingen ung ska stå utan sysselsättning i mer än 90-dagar verkar snart kunna bockas av. Arbetslöshetsförsäkringen har höjts till en mer anständig nivå, vilket självklart ökar möjligheten för oss att värna det fackliga löftet. Stupstocken i sjukförsäkringen har tagits bort, därför att ingen någonsin blivit frisk av att bli fattig. Bostadsbyggandet är det högsta på tjugo år.

Men vi måste göra mer. Vi har nu åter ett överskott i statsfinanserna vilket gör det möjligt att öka investeringarna i samhället. Vi behöver stärka sjukvården och omsorgen, vi behöver stärka skolan och vi behöver öka antalet anställda i polisen. Människor måste åter känna trygghet i en ny tid.

Med så starka finanser finns det utrymme att satsa på välfärden. Gemensamt styrd och finansierad skola, vård och omsorg bidrar till jämlikhet. Det möjliggör för fler medborgare att få en bra utbildning och god hälsa så att de kan arbeta och försörja sig. Att fler arbetar bidrar i sin tur till ökade skatteintäkter som finansierar välfärden.

Det är glädjande med detta skifte för den ekonomiska politiken. Fram till nu har vi fokuserat på att beta av underskotten. Nu kan vi börja diskutera hur vi ska använda överskotten för att stärka Sverige.

Vi är överens om att lösningen aldrig kan vara en utveckling med lägre löner och sämre anställningsvillkor. Det måste vara ordning och reda på arbetsmarknaden. Alla ska kunna försörja sig på ett heltidsjobb. Sverige ska konkurrera med kunskap och kompetens. Vi tror på svensk industri och regeringen har redan levererat flera viktiga strategier för den näring som Reinfeldt ansåg vara ”basically gone”.

Det finns fortfarande en stark kraft i arbetarrörelsen. Men vi behöver göra mer för att använda den styrkan för att ta oss an dagens stora utmaningar. På partikongressen har vi möjlighet att fatta en rad beslut som stakar ut riktningen framåt.

Karl-Petter Thorwaldsson

LO-ordförande

Catharina Fredriksson (S)

vice ordförande, Socialdemokraterna Sörmland

Hans Ekström (S)

ordförande, Socialdemokraterna Sörmland

Läs också

( 14 st )

Läs mer om dessa ämnen

SocialdemokraternaArbetsmarknadDebattPolitik
Relaterat