Om vi ska ta tillvara på varje barns fulla potential, behövs satsningar för att trygga alla barns uppväxt. Därför höjer vi barnbidraget med 200 kronor, skriver Fredrik Olovsson (S) och Catharina Fredriksson (S).  FOTO: ISABELL HÖJMAN/TT

Debatt: ”Nu höjer vi barnbidraget”

Inlägg utifrån

Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

I dag höjs barnbidraget med 200 kronor. Det innebär ett ­extra tillskott i vardagen och en tryggare ekonomi för 1 272 familjer i Oxelösund. I Sörmland får omkring 35 000 familjer en höjning. Starka statsfinanser och en stabil ekonomisk utveckling kan därmed komma alla barn till del.

Vårt mål är att Sverige ska vara ett ledande välfärdsland. Barn ska växa upp i trygghet och garanteras goda levnadsvillkor. Inget barn väljer sina föräldrar men alla ska ha rätt till en bra uppväxt. Så är det inte idag. Om vi ska ta tillvara på varje barns fulla potential, behövs satsningar för att trygga alla barns uppväxt. Därför höjer vi barnbidraget med 200 kronor. Den första förstärkningen på 10 år. Underhållsstödet har också höjts.

För en del låter de investeringar vi nu gör i barnfamiljer som lite pengar. För många andra familjer är det ett mycket välbehövligt tillskott. Det kan räcka till fritidsaktiviteten eller ett par nya gummistövlar. Sparat på år räcker det till en skidhelg på sportlovet. Om det sparas under hela uppväxten täcker det ett körkort med råge. Det är helt enkelt pengar som kan möjliggöra en tryggare och roligare uppväxt för många barn.

För oss socialdemokrater har målet alltid varit att varje generation ska få det bättre än sina föräldrars. Det kräver handlingskraft, prioriteringar och ekonomiska investeringar. Höjt barnbidrag är förstås bara en del i vårt arbete. Stora insatser har under den här mandatperioden gjorts för att vända utvecklingen i skolan. I höst införs även obligatorisk förskoleklass för sexåringar. En trygg start i livet och en bra start på skolgången är central för varje barn och viktigt för alla samhällen.

Sammantaget innebär förstärkningarna av barnfamiljernas ekonomi och investeringar i förskola och skola förbättrade möjligheter att ta tillvara alla barns potential. Det ska jämföras med Moderaternas och Sverigedemokraternas nedskärningar i välfärden för att bekosta skattesänkningar för dem med höga inkomster.

Vår väg är en annan. Vi har stärkt svensk ekonomi och den styrkan ska komma alla till del. Genom att investera i barnen stärker vi jämlikheten och skapar en tryggare vardag. Trygghet skapar framtidstro och sammanhållning. Genom att investera i våra barn investerar vi också i framtiden och stärker den svenska modellen. Det är vägen framåt för vårt land.

Fredrik Olovsson (S)

ordförande Finansutskottet

Catharina Fredriksson (S)

kommunstyrelsens ordförande i Oxelösund

Läs också

( 4 st )

Läs mer om dessa ämnen

SocialdemokraternaDebattEkonomibarn och familj
Relaterat