Debatt: ”Nu välkomnar vi Europa till Oxelösund”

Inlägg utifrån

Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

Varje gång man träffas över gränser, byter kultur, samtalar och lär sig mer om andra ­människors livssituation skapar man förståelse för andras vardag. Det bygger vänskap och bidrar till en fredstanke. I dag är den tanken mer aktuell än någonsin.

I slutet av 90-talet blev Oxelösunds kommun medlem av vänortsorganisationen Douzelage. I dag är alla 27 länder i EU med i Douzelage och representerade av en stad i varje land. Det är ett av Europas största nätverk.

1998 fattade kommunstyrelsen beslut om inriktning av arbetet. Från Oxelösunds sida beslutade vi att vara aktiva i arbetet och vi prioriterade barn och ungdomars utbyte. Vår kommunala musikskola har ofta besökt andra städer inom Douzelage-samarbetet.

Det har varit fotbollsläger, veckor med ”prova på idrotter”, Bellagio i Italien har ett ungdomsparlament som diskuterar aktuella frågor, där har Oxelösunds ungdomar deltagit många gånger.

Ett år var det miljötema och ungdomarna presenterade Oxelösunds våtmarker. Oxelösund har ordnat och tagit emot 75 ungdomar för en ”miljövecka”. Den resulterade i en ”vitbok” som lämnades över till EU. I den beskriver ungdomarna hur man kan ta ansvar för miljön i sin egen vardag. Sedan 1999 har över 1 000 ungdomar i Oxelösund deltagit i aktiviteter i Europa.

Varje år hålls utöver allt löpande vänortsutbyte tre parallella möten. General Meeting med den beslutande församlingen där man hanter­ar ekonomin och formalia kring vänortssamarbetet. Educational meeting där utbytet fokuserar på utbildningsfrågor och sist men inte minst Youth meeting, ­ungdomsmötet där unga människor får en möjlighet att mötas och lära av varandra.

I samtliga tre möten har vi också seminarier i aktuella frågor och utbyter erfaren­heter.

Nu är det återigen dags för Oxelösunds kommun att stå värd för ett Douzelage-möte. Den kommande helgen välkomnar vi över 160 gäster från hela Europa som under tre dagar ska samlas, bland annat runt temat integration.

Ett ämne som ständigt är aktuellt och där vi i det europeiska samarbetet mellan våra städer har mycket att lära av varandra. Genom att dela erfarenheter, utmaningar och framgångar med varandra ­stärker vi banden mellan våra europeiska länder och städer.

Catharina Fredriksson ( S) kommunstyrelsens ordförande Oxelösund

Den kommande helgen välkomnar vi över 160 gäster från hela Europa som under tre dagar ska samlas, bland annat runt temat integration, skriver Catharina Fredriksson (S), kommunstyrelsens ordförande i Oxelösund. FOTO: SANDRA NORDIN

Läs mer om dessa ämnen

EUOxelösunds kommunIntegration