Vi behöver utveckla IT och bredband i vårt län så att det går att jobba oavsett var i länet människor vill bo, skriver Martina Johansson (C) med flera. Foto:

Debatt: "Nya jobb, bättre välfärd – vi står för närodlad politik"

Inlägg utifrån
annons

Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

Centerpartiet står för närodlad politik. Närodlad politik handlar om att människor ska kunna påverka sin vardag genom att beslut fattas så nära dem som möjligt. Det handlar också om en grön, social och decentralistisk liberalism.

Den närodlade politiken beskriver vår syn på var jobben finns och var makten ska ligga. Nya jobb uppstår när företag startar, växer och vågar anställa. Jobben är grunden för självbestämmande, trygghet och välfärd, alltså för att finansiera skola, vård och omsorg. Det behövs ständigt nya och målmedvetna insatser för fler jobb i alla delar av Sörmland.

Småföretagen, som står för fyra av fem nya jobb, måste få möjlighet att växa i vårt län och våga anställa. Vi behöver sänka trösklarna till arbetsmarknaden och vi behöver mindre regelkrångel.

Vi är övertygade om att miljö och tillväxt i hela landet är varandras förutsättning. För en grön omställning till ett hållbart samhälle behövs fler gröna jobb. Den gröna omställningen inom produktionen av energi har haft en stark utveckling. Vi vill att denna utveckling ska fortsätta för att inom en generation, säkerställa fossilfri produktion av el, energi, resor och godstransporter. Vi står för 100 procent förnybart.

Vi vill också att giftiga och hormonstörande kemikalier fasas bort från människors vardag. Alla människor ska känna sig trygga med att mat, byggmaterial eller leksaker inte innehåller giftiga halter.

Landsbygdsperspektivet är grundfundamentet i all vår politik. För att människor ska kunna bo och leva i hela länet krävs att det finns jobb och grundläggande service, men också närhet till skola och barnomsorg. Allt detta kräver byggande av nya bostäder i hela länet. Då måste vi ha en politik som gynnar utveckling och välkomnar nya initiativ som ger förutsättningar för en hållbar tillväxt, där stad och land går hand i hand. Vi välkomnar en växande turistnäring i Sörmland.

Vi behöver utveckla IT och bredband i vårt län så att det går att jobba oavsett var i länet människor vill bo. Öppna landskap, god omsorg om djuren och en säker matproduktion är de förutsättningar vi vill ha för att människor ska kunna bedriva ett hållbart jordbruk. Människor ska kunna välja närproducerad mat fri från antibiotika.

Martina Johansson

Västerljung

Inger Fredriksson

Katrineholm

Mattias Claesson

Björkvik

Åsa Ingårda

Runtuna

Arne Jonsson

Eskilstuna

Louise Hallström

Ålberga

Centerpartiets toppkandidater till riksdagen 2018

Läs också

( 9 st )

Läs mer om dessa ämnen

CenterpartietDebattKommunikationerLandsbygdMiljöPolitiklandsbygdsutveckling
Relaterat
annons

Mest delat denna vecka