I Sverige behövs inte bara företagare som vågar satsa, utan också politiker som vågar ifrågasätta gamla modeller och strukturer, skriver Anna af Sillén (M) och Anna Jähnke (M).  Foto: Drago Prvulovic/TT

Debatt: ”Nya jobb kräver bättre villkor för företagande”

Inlägg utifrån

Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

En av vår tids viktigaste utmaningar är att få fler i arbete. ­Enligt regeringens prognoser väntas närmre en miljon människor vara i utanförskap år 2020. Ska vi långsiktigt lyckas finansiera välfärden är det nödvändigt att vända den ­trenden. Det måste skapas fler jobb och i det arbetet spelar företagen en avgörande roll. Därför vill vi med fem nedanstående insatser ge företagen bättre villkor i Sverige.

1. Krafttag mot regelkrångel. Moderaterna föreslår en garanti om en samlad väg in i Myndighetssverige. Det ska räcka att lämna sina uppgifter till en myndighet och dessa ska ­kunna kommuniceras mellan myndigheterna så företagarna slipper onödigt dubbelarbete. Vi vill även se halverat krav på aktiekapital från 50 000 till 25 000 kronor för att underlätta för den som driver enskild firma att utveckla sin verksamhet. Ersättningarna inom ­socialförsäkringsområdet ­behöver ses över så att de inte missgynnar egenföretagare.

2. Reformera lagen om offentlig upphandling (LOU). Småföretag måste få chans att delta i anbudsförfarande. Dagens utformning av LOU gör det i många fall omöjligt för småföretag att delta, inte minst på grund av att det ofta är en omfattande komplicerad process. I de fallen har de små och medelstora företagen svårt i konkurrensen med stor­bolagen.

3. Sänkta anställningskostnader. Sverige har ett av världens högsta skattetryck vilket innebär att det jämfört med andra länder är kostsamt att driva företag här. Inte minst kopplat till anställning finns stora kostnader som bidrar till högre trösklar för företag att anställa och därmed också för möjligheten att skapa jobb. Anställningskostnaderna bör sänkas så att det skapas incitament för företag i Sverige att växa och anställa.

4. Reformera lagen om anställningsskydd (LAS). LAS har varit orörd sedan den antogs 1982, samtidigt som arbetsmarknaden genomgått stora förändringar. Lagens utgångspunkter bygger på antagandet att arbetande människor vill stanna på samma arbetsplats så länge som möjligt, trots att det ofta är tvärtom. LAS behöver en omfattande reformering för att bli ett modernt, flexibelt ­anställningsskydd som inte grundas i antal år på samma ­arbetsplats.

5. Bryt fackförbundens särställning. När Socialdemokraterna tar strid för att bevara den svenska modellen bör Moderaternas inställning vara att ­utvärdera och utveckla den. Modeller som historiskt tjänat oss väl är inte per automatik rätt svar på framtidens problem. Vi behöver en uppdaterad version som utgår från ståndpunkten att det ska bli enklare att driva företag i Sverige.

Det måste bli lättare att få ett första jobb i Sverige, då krävs också att det blir enklare att driva företag här. Arbetsmarknadslagstiftningen bör ses över och fackens särställning på arbetsmarknaden får inte stå i vägen för nya jobb. För att öka företagandet i Sverige behövs inte bara företagare som vågar satsa, utan också politiker som vågar ifrågasätta gamla modeller och strukturer. Företagen utgör inte bara en positiv kraft i samhället, utan en helt ­nödvändig sådan.

Anna af Sillén (M)

oppositionsråd Nyköping

Anna Jähnke (M)

kommunalråd Helsingborg

Läs också

( 6 st )

Läs mer om dessa ämnen

ModeraternaPolitikArbetsmarknadEkonomi/Företag
Relaterat