Ge Kulturföreningen Bergatrollen rimliga förutsättningar att fortsätta driva Kulturhuset Magasinet, manar Elin Friberg, Ann-Marie Karlsson med flera. FOTO: SANDRA NORDIN

Debatt: ”Rädda Kulturhuset Magasinet – en resurs för Nyköping”

Inlägg utifrån

Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

Det finns få ställen i Nyköping där människor som vuxit upp på olika sidor av staden och med olika förutsättningar möts. Kulturhuset Magasinet i Perioden är ett sådant sällsynt ställe. Sedan 2010 har huset hyrts ut av Nyköpings kommun till Kulturföreningen Bergatrollen. Föreningen förvaltar sedan dess huset som används av en stor mängd organisationer, projekt och personer.

Kulturhuset Magasinet kan, som fenomen, placeras in i en folkrörelse-tradition (med till exempel Folkets Hus), såväl som i ett liberalt ”entreprenörstänkande”. De aktörer som huserat på Magasinet har genom åren försett huset med bland annat kök, scen, spel­hörna, ateljé, slöjdverkstad, cykelverkstad och en gratis­butik. Här har ordnats allt ifrån konserter och poesikvällar till workshops, kurser och föreläsningar, samt en och annan festival. Många tusentals arbetstimmar har lagts ned på och i detta hus. Allt helt ideellt.

En liten del av verksamheten i huset har Sörmlands Nyheter rapporterat om, men det allra mesta har skett utan något medialt ljus. Kommunens kultur- och fritidsnämnd har stöttat med föreningsbidrag de senaste fyra åren, vilket har bidragit till en stärkt kontinuitet. Men tyvärr agerar en annan del av kommunen i en anda som nu hotar Kulturhuset Magasinets själva fortlevnad.

Våren 2017 havererade husets brunn. Detta har förstås haft stora konsekvenser för verksamheten. Vattenbristen har hanterats med ett förbluffande ointresse av hyresvärden, Kommunfastigheter. Som om inte detta vore nog, sa Kommunfastigheter upp hyresavtalet i somras för en ”justering” av årshyran – från 60 000 till 206 000(!) kr.

Detta beteende har enligt ansvariga tjänstemän inte föranletts av något politiskt beslut, vilket är uppseendeväckande då det var ett politiskt beslut att ge Magasinet till staden. Om förslaget blir verklighet, innebär det inställd verksamhet av en omfattning som är omöjlig att överblicka. Det skulle innebära ett ofantligt slöseri av ideellt arbete som är knutet till huset.

I snart nio år har Kulturhuset Magasinet fungerat som mötesplats för människor, verksamheter och föreningar. Det är en plats för skratt och gemenskap, kultur och integration, bildning och utveckling. Det är en plats som behövs – en resurs för Nyköping.

Vi som står bakom den här texten har bedrivit verksamhet på Magasinet eller vill ta ställning för det fria kulturlivet i Nyköping.

Snälla Nyköpings kommun! Ge Kulturföreningen Bergatrollen rimliga förutsättningar att fortsätta driva Kulturhuset Magasinet så att huset kan fortsätta att berika Nyköping med all fantastisk verksamhet!

Elin Friberg Kulturföreningen Bergatrollen

Ann-Marie Karlsson Nyköpings Folkhögskola

Kenneth Andersson Studiefrämjandet Nyköping

Marie Anstadius Kulturföreningen Fåfängan

Anna Frölander Propellerteatern

Omar Kareyta Afarhjälpen

Tanja Lokamo Omställning Nyköping

Rebecka Svärdsén Söndagslunch i Nyköping

Timmy Gustafsson Lindyhop Nyköping

Emad Alshatti Kommunikation Nyköping

Läs också

( 15 st )

Läs mer om dessa ämnen

Nyköpings kommunDebattKommunalpolitikKulturUngdomar
Relaterat