När högkonjunkturen är över kommer det märkas att Stefan Löfvens regering levt i ett luftslott, varnar Magnus Ek (C) och Louise Hallström (C).  FOTO: JESSICA GOW/TT

Debatt: ”Regeringens mål – en hägring vid horisonten ”

Inlägg utifrån
annons

Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

I Södermanlands län är hela 27,7 procent av befolkningen med utländsk bakgrund fast i arbetslöshet. Men det är inte bara i Södermanland som det är så. I flera andra län återkommer mönstret. I hela 16 av de värsta kommunerna i Sverige går hälften av de utrikes födda utan jobb. Allra värst är det i Gävleborg. Fyra av tio kommuner i Gävleborgs län har en arbetslöshet på över 50 procent bland utrikes födda. Snittet nationellt ligger på 22 procent, jämfört med 4 procent för inrikes födda. Regeringens meningslösa arbetsmarknadsåtgärder löser ingenting, det är dags att vi agerar med slagkraftiga strukturreformer.

Samtliga av regeringens förslag för att motarbeta arbetslösheten, trots att målet är att ha EU:s lägsta, har präglats av bristande handlingskraft. De 32 000 traineejobb som utlovades blev några hundra. De planerade 25 000 ”extratjänsterna” blev en tummetott. Nu planeras ytterligare ”moderna beredskapsjobb”, en 30-talsliknande satsning som om den följer mönstret lär bli en lika stor flopp.

Regeringen måste inse att det är kraftfulla förändringar av arbetsmarknaden och företagens villkor som behövs för att säkra tillväxten för vår ungdomsgeneration. När ska regeringen inse att det är ett bättre företagsklimat, då det är småföretagen som skapar jobben, som gör skillnad? Jobb skapas i växande företag, inte i ännu en arbetsmarknadsåtgärd med en halvbra slogan. När högkonjunkturen är över kommer det märkas att Stefan Löfvens ­regering levt i ett luftslott.

30 år efter att Assar Lindbeck poängterade arbetsmarknadens strukturella problem med insiders och outsiders kvarstår problemen fortfarande. Svensk ­arbetsmarknadslagstiftning premierar fortfarande de som har jobb, medan de som står utanför arbetsmarknadens murar har det extremt svårt att komma in.

De som drabbas av att Socialdemokraterna inte kan släppa rörelsens gamla dogmer är unga och invandrare som inte får jobb. Det är bruksorter och förorter där arbetslösheten breder ut sig för att småföretagen inte får växa. Det är det som riskerar att klyva Sverige. Råder vi inte bot på denna delande politik är det inte bara arbetslösheten som ökar, utan då svajar själva samhällskontraktet.

Tills de reformerna genomförs kommer nyanlända fortsätta att förpassas till utanförskap och arbetslöshet och till ett liv där egenförsörjning är en omöjlighet, trots att man vill jobba. Det är skadligt både för individen och för samhället. Regeringens ambitioner om EU:s lägsta arbetslöshet är goda, men utan nödvändiga strukturreformer förblir det en hägring i horisonten.

Magnus Ek

förbundsordförande för CUF

Louise Hallström

distriktsordförande för CUF i Södermanland

Läs också

( 11 st )

Läs mer om dessa ämnen

CenterpartietArbetsmarknadDebattPolitik
Relaterat
annons

Mest delat denna vecka