Nyköpings rödgröna kommunledning är på väg att lämna beslutsmakten över en skolas framtid till respektive rektor. Det är att lägga ett orimligt stort ansvar på en enda person, skriver Anna af Sillén (M), Martina Hallström (C), Sofia Remnert (L) och Marita Göransson (KD). FOTO: LARS PEHRSON/SVD/TT

Debatt: ”Rödgrönt förslag sätter Nyköpings små skolor på spel”

Inlägg utifrån

Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

På kommunstyrelsen på måndag avser Nyköpings politiska majoritet (S, V, MP) fatta ­beslut om en ny organisation inom skolan. Förslaget innebär att nya skolenheter bildas som öppnar för sammanslagning av flera av kommunens grundskolor i årskurs F-6. Därmed är det ett beslut som får stora konsekvenser för kommunens skolbarn och deras föräldrar. Vi ser flera allvarliga problem med förslaget och anser att det bör behandlas i kommunfullmäktige som ger möjlighet till en öppen debatt.

Till att börja med är vår ­bedömning att förslaget bryter mot skollagen (1 kap §3) som tydligt säger att en skolenhet ”omfattar verksamhet i en eller flera skolbyggnader som ligger nära varandra.” Men i majoritetens förslag föreslås skolor som ligger långt ifrån varandra bilda en enhet. Flera av skolorna är mindre skolor på landsbygden med långa resesträckor mellan varandra.

Inom en skolenhet har rektor ansvar för att fördela eleverna och med det nya förslaget till skolenhetsindelning kan rektor med andra ord flytta ­elever mellan olika skolor och därmed också ta beslut om att tömma en skola. Mandatet att lägga ned skolor flyttas alltså från politiker till rektor. Ansvaret för svåra beslut inom ­skolan ska bäras av folkvalda politiker men landar, med det här förslaget, i stället på en ­enskild anställd. Det är att ­lägga ett orimligt stort ansvar på en enda person. Vi kommer aldrig acceptera att den här ­typen av beslut tas på någon annan nivå än den politiska.

Majoritetens förslag betyder också minskad möjlighet för föräldrar och barn att välja den skola som passar dem bäst. ­Alliansen vill istället se att föräldrars inflytande över sina barns skolgång stärks och förordar ett aktivt skolval i Nyköping.

Vi i Alliansen ser många möjligheter att utveckla och stärka skolan i Nyköping och som politiker vill vi ge den personal som jobbar i skolan de bästa förutsättningar i deras viktiga arbete. Det är av oss politiker som Nyköpingsborna ska kunna utkräva ansvar för skolan. Då måste också ansvar och kontroll över viktiga skolbeslut ligga på politisk nivå. Politiken har ansvaret för hela kommunens utveckling. Skolan är ett oerhört viktigt ben i detta, men helheten måste alltid vägas in.

Vi i Alliansen kommer, mot bakgrund av ovanstående, att yrka avslag på S, V och MP:s förslag till nya skolenheter på kommunstyrelsen på måndag.

Anna af Sillén (M)

Martina Hallström (C)

Sofia Remnert (L)

Marita Göransson (KD)

Läs också

( 15 st )

Läs mer om dessa ämnen

ModeraternaCenterpartietKristdemokraternaLiberalernaNyköpings kommunPolitikUtbildningDebattskola och utbildning
Relaterat