De låga kunskapsresultaten i Nyköping är ett faktum. Politiken måste bli mer aktiv i sitt huvudmannaskap för skolan, skriver Petter Söderblom (M). Foto:

Debatt: "Skolan är Moderaternas viktigaste fråga"

Inlägg utifrån
annons

Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

Replik på Kent Pettersson (S) i SN 12/5. Det största problemet för skolan i Nyköpings kommun att det inte är ett prioriterat område. Det som inte prioriteras kommer heller inte att få de förutsättningar det förtjänar, svårare än så är det inte. För politiken gäller det att våga lägga fokus just där det är som mest nödvändigast, och det är utbildningen. Det är rätt ur ett individperspektiv och det är rätt ur ett samhällsperspektiv.

De låga kunskapsresultaten i Nyköping är ett faktum. Nyköping rankas nu på plats 225 av landets 290 kommuner i SKL:s rankning (endast kommunala skolor inräknade), efter ett anmärkningsvärt ras de senare åren. Vi vet samtidigt att utbildning är den enskilt viktigaste faktorn för ett bra liv, alla aspekter inräknade. Det borde därför vara väldigt enkelt att prioritera just denna verksamhet.

Det är viktigt att alla nivåer inom skolverksamheten drar åt samma håll och på respektive nivå gör sitt för helheten. Det glömmer Socialdemokraterna oftast bort. De tror att det räcker att skicka med en påse pengar (oftast för lite) och sen kräva resultat. Det håller inte. Politiken måste bli mer aktiv i sitt huvudmannaskap för skolan och börja ta ansvar för verksamheten och för konsekvenserna av de politiska beslut man fattar.

Nyköping kommuns styrmodell, beställar/utförarmodellen, och uppdelningen av det politiska ansvaret för skolan på tre olika politiska organ är inte funktionsdugligt. Det leder till dubbelarbete. Det leder till otydlig styrning. Det leder till ett oansvarigt ledarskap – det går alltid att skylla på någon annan i modellen. Det leder till en sammanblandning av tjänstemän och politikers ansvar. Men framförallt leder det inte till något helhetsansvar för skolan. Det måste förändras – det är en viktig och förhållandevis enkel del i att skapa en hållbar organisation för skolan på politisk nivå.

Svårare är den ännu viktigare frågan om kommunen som arbetsgivare. Skolpolitiken i Nyköping måste ta sin utgångspunkt i arbetsgivarfrågan. Det är vår centrala uppgift att vara den mest attraktiva arbetsgivaren och skapa den bästa arbetsplatsen för den pedagogiska personalen. Det handlar bland annat om konkurrenskraftiga löner, om arbetsmiljö, om kompetensutveckling och arbetsbelastning och inte minst om ledarskapsutveckling. Helt enkelt skapa bästa möjliga förutsättningar för pedagogerna att göra sitt jobb. Där bör det övergripande politiska fokus i kommunen ligga.

Jag menar att kommunens viktigaste strategiska fråga är kompetensförsörjning generellt och specifikt för just skolpersonalen. Om socialdemokraterna är villiga att diskutera långsiktiga satsningar inom dessa områden så välkomnar jag det. Min önskan är att Nyköping i framtiden blir känt för sina goda kunskapsresultat och kan stoltsera med att vara en kunskapskommun.

Petter Söderblom (M)

2:e vice ordförande, barn och ungdomsnämnden, Nyköping

Läs också

( 6 st )

Läs mer om dessa ämnen

ModeraternaNyköpings kommunDebattKommunalpolitikskola och utbildning
Relaterat
annons

Mest delat denna vecka