Att ge organisationen ICAN Nobelpriset var ett klokt beslut och aktualiserar frågan om att Sverige snarast bör skriva på FN konventionen om ett förbud mot kärnvapen, skriver Lotta Johnsson Fornarve (V) och Yasmine Posio Nilsson (V). Foto:

Debatt: "Sverige bör skriva på för ett förbud mot kärnvapen"

Inlägg utifrån

Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

Den 10 december delades Nobels fredspris ut till ICAN, en internationell anti-kärnvapenkoalition. Organisationen prisas för arbetet med att visa på farorna med kärnvapen och kampen för att nå ett internationellt kärnvapenförbud. Att ge ICAN Nobelpriset var ett klokt beslut och aktualiserar frågan om att Sverige snarast bör skriva på FN konventionen om ett förbud mot kärnvapen.

Två gånger har kärnvapen använts i krig: den 6 augusti 1945 i Hiroshima och tre dagar senare i Nagasaki. Atombomben som förintade dessa städer dödade 340 000 människor och tusentals överlevande vårdas fortfarande på Röda korsets sjukhus i Hiroshima och Nagasaki. Jämfört med 1940-talets kärnvapen är dock dagens kärnvapen ofta hundratals och även tusentals gånger kraftfullare. Det är svårt att förstå att kärnvapen fortfarande existerar när vi med facit i hand sett konsekvensen av dessa massförstörelsevapen. Det är även svårt att förstå hur kärnvapenländerna väljer att lägga enorma pengar på att producera dessa vapen, samtidigt som en stor del av jordens befolkning fortfarande lever i stor fattigdom.

Genom icke-spridningsavtalet har kärnvapenländerna förbundit sig att arbeta för total kärnvapenavrustning. Trots nedrustningslöftet har kärnvapenstaterna behållit en stor del av sina kärnvapen och istället börjat modernisera dem. Genom ett kärnvapenförbud skulle pressen på att kärnvapenländerna måste börja nedrusta öka. 70 år efter katastroferna i Hiroshima och Nagasaki är det hög tid att en gång för alla förbjuda massförstörelsevapen.

Vänsterpartiet anser att det är självklart att Sverige ska underteckna och ratificera avtalet. Ett kärnvapenförbud borde vara självklart för alla världens regeringar. Att högerpartierna så gärna vill gå med i Nato att de inte ens kan säga nej till kärnvapen är beklämmande. Regeringens vacklande i frågan efter påtryckningar från USA väcker samtidigt frågor om hur självständig och alliansfri den svenska utrikespolitiken egentligen är.

Sveriges militära alliansfrihet har tjänat oss och vår omvärld väl och har möjlighet att göra det under lång tid framöver. Den militära alliansfriheten har bidragit till att generation efter generation i Sverige kunnat leva i fred. Sverige ska vara ett land som försvarar folkrätten, mänskliga rättigheter och fredlig konfliktlösning. Den militära alliansfriheten har dessutom gett oss ett utrikespolitiskt handlingsutrymme som gjort att Sverige kunnat spela en viktig internationell roll för fred och nedrustning – när den politiska viljan funnits.

Vi i Vänsterpartiet ser nedrustning som en viktig metod för att skapa en säkrare värld utan krig och kommer därför inte att skrämmas av USA:s förtäckta hot. Vi förväntar oss detsamma av regeringen och ser fram emot att rösta för konventionen om förbud av kärnvapen när den kommer upp i riksdagen.

Lotta Johnsson Fornarve

riksdagsledamot av Försvarsutskottet (v) och ledamot för Sörmland

Yasmine Posio Nilsson

riksdagsledamot av Utrikesutskottet (V)

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

FNVänsterpartietDebattSäkerhetspolitikUtrikespolitikVapen
Relaterat