Nästan 10 000 elever inom för-, grund- och gymnasieskola i länet har valt friskolor som nu kan tvingas lägga ned sina verksamheter, skriver Anna-Karin Hatt, Almega. Foto:

Debatt: "Välfärdstappet kommer att bli dyrköpt för alla"

Inlägg utifrån
annons

Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

Sverige hotas av ett stort välfärdstapp.

Det berör i allra högsta grad även Södermanland län. Om regeringens utredning om att begränsa välfärdsföretagens möjligheter till vinst genomförs så kommer konsekvenserna att bli stora, märkbara och sannolikt också kostsamma.

Almega har genomfört en kartläggning av Södermanland län välfärdsföretag via SCB:s brukarregister och kan konstatera att stora delar av den välfärd som människor uppskattar och tar för given riskerar att slås ut av utredningens förslag.

Förslaget går i korthet ut på att lägga ett vinsttak på välfärdsföretag där maximal tillåten vinst blir sju procent av det operativa kapitalet. Eftersom majoriteten av alla välfärdsföretag inte äger sina egna lokaler och i balansräkningen har ett negativt eller lågt operativt kapital så innebär det för många företag ett krav på väldigt låg vinst eller i vissa fall krav på förlust.

Bara i Södermanland län finns ett stort antal privata aktörer av välfärdstjänster med cirka 3 600 anställda. Den påverkan dessa företag utsätts för har bedömts av revisionsbyrån PWC som funnit att omkring 80 procent av dessa företag över en natt skulle få en ekonomi som beskrivs som ”otillräcklig i välfärdsbranschen för att driva en ekonomiskt sund och stabil verksamhet”.

Kort och gott blir förutsättningarna att hantera utgiftsökningar, oförutsedda utgifter, nyinvesteringar eller en tillfällig svacka mycket sämre.

Till det ska läggas att drygt en fjärdedel av alla företag har ett negativt operativt kapital och i enlighet med utredningens förslag då tvingas gå med förlust.

Risken att skolor, vårdcentraler, hemtjänstlösningar och äldrevård försvinner – av ekonomiska skäl eller för att entreprenörerna helt enkelt avvecklar – ökar därmed markant.

Nästan 10 000 elever inom för-, grund- och gymnasieskola i länet har valt friskolor som nu kan tvingas lägga ned sina verksamheter. Även drygt 1 100 äldre som har sitt boende eller sin hemtjänst från privata alternativ kan tvingas bort från den omsorg de valt.

Välfärdstappet kommer att påverka hela kommuner och innebär stora samhällsförändringar. De kommuner och landsting som redan i dag har svårt att driva en kostnadseffektiv välfärd kommer få ta ansvar för ännu fler människor.

Till en ännu högre kostnad.

Bara i Södermanland län kommer 360 000 läkarbesök samt övriga sjukvårdsbesök inom den privata vården att omfattas av utredningens förslag. Det är vårdbesök som kommer att behöva hanteras av det offentliga med kort varsel om de privata utförarna försvinner.

Därför menar vi att utredningen inte löser något problem, utan skapar helt nya.

Därför är det inte meningsfullt att ensidigt fokusera på vem som är huvudman för en förskola eller en vårdcentral. Det som borde vara intressant är vilken utförare som kan leverera mest högkvalitativ förskola eller vård till bäst pris.

Där är bevisligen privata utförare lika bra eller bättre än offentliga.

Anna-Karin Hatt

vd, Almega

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

DebattEkonomi/FöretagSjukvårdSkolaomsorg
Relaterat
annons

Mest delat denna vecka