De rödgröna i Nyköping lägger 9,1 miljoner på ett begränsat försök med sex timmars arbetsdag. För de pengarna skulle nästan 16 000 timmars besök av vårdhundsekipage kunna bli verklighet inom äldrevården, skriver Johan Schenström (M). FOTO: ERIK NYLANDER/TT

Debatt: ”Valfläsk till priset av 15 826 timmar vårdhund”

Inlägg utifrån

Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

På Nyköping kommunfullmäktiges aprilsammanträde ställde jag en fråga till Vård- och omsorgsnämndens ordförande, Veronica Andersson (S), rörande användningen av vårdhundar inom äldreomsorgen. Besök av vårdhundar har varit mycket uppskattade av både de boende och personalen. Det finns många solskensberättelser om vårdhundars stora positiva effekt då de arbetar. Jag återkommer till Veronicas svar.

För närvarande pågår ett försök med 6 timmars arbetsdag inom fyra äldreboenden här i staden, varav två ska fungera som referensboenden. Försöket inleddes den 1 mars i år och ska pågå till den 1 september 2019. Med bibehållen lön har personalen minskat sin arbetstid alternativt ökat sin tjänstgöringsgrad så att 6 timmars arbete per dag innebär att man arbetar 100 procent av en heltidstjänst. I framskrivningen till kommunstyrelsen beräknades kostnaden för försöket uppgå till 9,1 miljoner kronor. Berörd personal är bara att gratulera. Höjd timersättning med 33 procent samtidigt som man får två timmar mer disponibel tid varje dag. Vem skulle inte vilja ha det?

Problemet är bara att det är alldeles för bra för att bli en realitet inom en överblickbar framtid. Redan nu har Nyköpings kommun en prognos för 2018 som pekar mot ett resultat som är nästan 70 miljoner sämre än budgeterat. Sparåtgärder är aviserade men i skrivande stund ännu inte offentliggjorda. Att då tro att 6 timmars arbetsdag skulle kunna omfatta samtliga anställda inom alla äldreboenden, all kommunal hemtjänst och all övrig äldreomsorg är verklighetsfrämmande. Ännu mer så om man börjar fundera på vad som skulle hända om all annan kommunal verksamhet skulle börja tillämpa 6-timmarsdag. Skulle kommunen ha råd att utöka ersättningen till de privata utförarna av hemtjänst? Har man från den politiska ledningen i kommunen ens en aning om hur arbetsmarknaden i Nyköping skulle påverkas?

Det är allmänt val den 9 september och en första delrapport från försöket väntas först till hösten. Den sittande majoriteten (S+Mp+V) använder dessa 9,1 miljoner som extra valpropaganda finansierad av skattebetalarna. De vet redan nu att det här är ett försök som inte kommer att permanentas eller utökas till att omfatta fler anställda. Därför är det heller inte intressant att fundera på konsekvenserna om försöket blev till verklighet.

Socialdemokraterna låtsas som om ”den svenska modellen” omfattar allt de själva tänker göra, gör eller har gjort. Uttrycket syftar egentligen på Saltsjöbadsavtalet och att det är arbetsmarknadens parter som ska komma överens om villkoren på arbetsmarknaden. Med tanke på vad den politiska majoriteten i Nyköpings kommun har drivit igenom, verkar det avtalet vara närmast profetiskt klartänkt.

Jag lovade ju att återkomma med svaret från Veronica Andersson (S). Hon svarade att det inte längre anlitas några vårdhundar inom Nyköpings äldreomsorg. Det visade sig vara alldeles för dyrt. En vårdhund med förare kan nämligen kosta 575 kr per timme. Men för 9,1 miljoner skulle nära 16 000 timmars besök av vårdhundsekipage kunna bli verklighet, medan försöket med 6 timmars arbetsdag kommer att stanna vid just det, ett försök.

Johan Schenström (M)

Läs också

( 15 st )

Läs mer om dessa ämnen

ModeraternaNyköpings kommunArbetsmarknadDebattEkonomiKommunalpolitikÄldreomsorg
Relaterat