Debatt: "Vårdbemanning ger mer och bättre vård"

Inlägg utifrån
annons

Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

Svensk sjukvård står inför stora utmaningar vad gäller rekrytering och kompetensförsörjning. Bristen på vårdkompetens ger långa vårdköer, ett överutnyttjande av befintliga medarbetare och en hotad patientsäkerhet. Det finns idag fyra gånger så många läkare i vården som på 1970-talet, men vårdbehoven har förändrats snabbt och vården har inte planerat sin kompetensförsörjning.

Här spelar vårdbemanning en avgörande roll. Medarbetarna i våra auktoriserade medlemsföretag är en stor tillgång för vården. Samtidigt beskrivs inhyrning av vårdkompetens som anledningen till att landstingens budgetar spräcks. En beskrivning som vi har svårt att förstå. Inhyrning av vårdkompetens gör stor skillnad, men står för en liten del av vårdens totala kostnader.

Enligt SKL:s egna siffror för 2016 utgjorde kostnaden för hyrpersonal 3,6 procent av vårdens totala kostnader för kompetensförsörjning. I Sörmland har knappt 6 procent av den totala kostnaden för kompetensförsörjningen gått till inhyrning. En kostnad som eventuellt skulle kunna minska utan att patienterna drabbas.

När behov av kompetens inom vården uppstår går avrop ut till de bemanningsföretag som landstingen har upphandlat avtal med. Men i takt med ett ökat behov av personal har landstingen, av en rad olika skäl, oftare köpt bemanningstjänster utanför de upphandlade avtalen. Det är här den mer kostsamma bemanningen uppstår – akutbemanningen. En kategori som bidrar till att kostnaderna både blir högre och svårare att förutse.

Omfattande akutbemanning är av flera skäl långsiktigt ohållbart för landstingen. Samtidigt talar allt för att landstingens behov av kompetensförsörjning kommer fortsätta att öka. Det kräver en gemensam plan. Vi vill bidra till att utveckla bemanningslösningarna i nära samarbete med landstingen. Genom ett sådant strategiskt partnerskap kan vi bidra till flexibla bemanningslösningar som ger mer och bättre vård för skattepengarna i Sörmland. Samtidigt som vi kan fortsätta att erbjuda duktiga, engagerade och motiverade medarbetare till vården.

Vi är stolta över att tillhöra den svenska modellen, att alla våra medlemmar har kollektivavtal och att vi fungerar som ett stöd vid arbetstoppar, tillfällig personalbrist och kompetensbrist. Inhyrningen garanterar att operationer kan utföras, att vårdköerna kortas och att vårdcentraler kan hållas öppna. Alternativet är ofta ingen vård alls.

Ann-Kari Edenius

förbundsdirektör Bemanningsföretagen

Stig Engcrantz

vd och koncernchef Dedicare

Vi vill bidra till att utveckla bemanningslösningarna i nära samarbete med landstingen. Så skapar vi ett effektivt stöd vid arbetstoppar, tillfällig personalbrist och kompetensbrist, skriver Ann-Kari Edenius och Stig Engcrantz. Foto:

Läs också

( 8 st )

Läs mer om dessa ämnen

LandstingetDebattEkonomiPolitiksjukvård och hälsa
Relaterat
annons

Mest delat denna vecka