Mer än hälften av alla som har hemtjänst i Nyköping väljer oss privata utförare. Ändå försöker de styrande politikerna tvinga bort våra företag som skapar en trygg, säker och personlig hemtjänst, skriver Jim Merkell, vd Vionord Omsorg & Service. Foto:

Debatt: ”Varför svälter Nyköping ut lokala företag?”

Inlägg utifrån

Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

Varför vill den politiska ledningen i Nyköping att våra lokala, privata välfärdsföretag ska gå i konkurs? För de som följt debatten i media så är det inga nyheter att regeringen vill begränsa välfärdsföretag. Speciellt de företag som har en majoritet av kvinnliga företagare och en stor del kvinnliga medarbetare.

Man kan ställa sig frågan om det är rätt att göra stora vinster på skattepengar? Nej, absolut inte enligt mig. Men jag anser att det ska vara okej att få verksamheten att gå runt.

Varför är det okej att kommuner, landsting och stat kan anlita företag som bygger, anlägger vägar, säljer förbrukningsmaterial till skolor, vård och annat, och som genom det gör många miljoner i vinst? Varför ska den kommunalt drivna hemtjänsten få gå över 25 miljoner back för medborgarnas skattepengar? Är det mer okej än att privata företagare skapar arbetstillfällen, handlar lokalt och skapar en god omvårdnad, skola och vård för skattebetalarna?

Samtidigt som den kommunalt drivna hemtjänsten går med stor förlust klubbar kommunstyrelsen igenom sex timmars arbetsdag och rätt till heltid. Medarbetaren får heltidslön och behöver ”bara” arbeta 6 timmars arbetsdag. Är det rimligt när kommunen gör underskott inom vård och omsorg? Grattis till medarbetarna, verkligen. Men, är det grattis till skattebetalarna?

Mitt företag är lokalt i Nyköping, vi har över 90 anställda och hjälper över 180 personer med hemtjänst. Vi kämpar dagligen med att få verksamheten att gå runt i en kommun som motarbetar oss privata företag. Det ger ett företagsklimat som inte liknar något som jag har sett i någon annan av kommunerna som vi har verksamhet i.

I Nyköping är ersättningen beräknad på kommunens egen verksamhet, den som går back över 25 miljoner. I andra kommuner ställer sig politikerna frågan om kommunens verksamhet går med förlust, bör ju den privata verksamheten också ha problem att få ekonomin att gå runt? Därför höjer vi ersättningen så ni har råd att betala era medarbetare, satsa på utbildning, köpa arbetskläder, förbrukningsmaterial och bilar.

Nyköpings kommun har som jag ser det en låg ersättning för oss privata företag. Detta med vetskap om att vi privata gör relativt stora underskott sett utifrån vår omsättning. Ersättningen är satt utan att ta hänsyn till förlusterna i den kommunala hemtjänsten.

Jag är fullt medveten om att det är mitt ansvar att få mitt företag att överleva, men det bör finnas någon form av intresse att ha oss kvar. Mer än hälften av alla som har hemtjänst väljer just oss privata utförare.

Varför vill politikerna i Nyköping tvinga bort oss som skapar en trygg, säker och personlig hemtjänst? Företag som mitt, som vet namnet på sina kunder, kan sina kunders behov och som tillsammans med fantastiska medarbetare skapar en hemtjänst av världsklass i jämförelse? Varför?

Genom att driva den kommunala hemtjänsten med stora underskott verkar målet vara att till varje pris svälta ut de privata utförarna. Finns det inga partier som hellre ser värdet av en god konkurrens mellan seriösa välfärdsföretag?

Jim Merkell

vd, Vionord Omsorg & Service, medlem i Nätverket för välfärdsföretag

Läs också

( 15 st )

Läs mer om dessa ämnen

Nyköpings kommunArbetsmarknadDebattHemtjänstKommunalpolitikNäringsliv
Relaterat