Ett framgångsrikt Hybrit innebär att vi tillsammans kan minska Sveriges koldioxidutsläpp med tio procent och Finlands med sju procent, skriver Martin Lindqvist, SSAB, Magnus Hall, Vattenfall, Jan Moström, LKAB och Mårten Görnerup, Hybrit. FOTO: JENS ALVIN

Debatt: ”Vi har en vision om fossilfri stålproduktion”

Inlägg utifrån

Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

Grönt ljus för ett av vår tids viktigaste hållbarhetsprojekt – tre företag kan sänka Sveriges totala koldioxidutsläpp med tio procent.

För snart två år sedan gick SSAB, LKAB och Vattenfall samman i ett av vår tids viktigaste hållbarhetsprojekt. Vi startade HYBRIT, ett initiativ för att lösa koldioxidfrågan i stålindustrin. Målet är att ha en lösning för fossilfritt stål till 2035. När vi nu har summerat förstudien ger vi grönt ljus för nästa steg och inleder planering och projektering av en pilotanläggning för fossilfri ståltillverkning i Luleå och Malmfälten. Det kommer att bli ett viktigt bidrag till att Sverige når klimatmålen.

Tiden är mycket knapp för det vi vill åstadkomma. Den globala efterfrågan på stål förväntas öka kraftigt de kommande decennierna, och koldioxidutsläppen från stålindustrin i världen beräknas stiga med 25 procent till 2050 om vi inte hittar en ny process för malmbaserad stålproduktion.

Hybrit är ett världsunikt projekt för att helt plocka bort koldioxidutsläppen i tillverkningsprocessen från malm till stål. Idén med Hybrit är att, i stället för koks och kol, använda vätgas producerad av fossilfri el i reduktionsprocessen. Restprodukten skulle då bli vatten.

Vi går nu vidare med projektet och börjar planera och projektera en pilotanläggning för fossilfri stålproduktion. Ett första spadtag planeras redan innan sommaren 2018. Pilotfasen pågår 2018-2024 och därefter övergår initiativet i en demonstrationsfas 2025-2035. Ett framgångsrikt Hybrit innebär att vi tillsammans kan minska Sveriges koldioxidutsläpp med tio procent och Finlands med sju procent och att kunskap och teknik även kan exporteras till andra delar av världen.

Att komma bort från ett fossilberoende tror vi är den enda vägen att gå för en långsiktigt hållbar utveckling. Med sjunkande priser på elektricitet och ökade priser för koldioxidutsläpp känner vi oss säkra på att fossilfritt stål kommer att kunna konkurrera med traditionellt stål i framtiden. En samhällsomställning av det här slaget kommer att kräva stora insatser från oss som företag. Det ansvaret är vi beredda att ta. Det kommer också att kräva att samhället tar ansvar.

Det krävs:

• fortsatt god tillgång på fossilfri el

• förbättrad infrastruktur för elektrifiering av gruv- och stålindustrin, till exempel är en 400 kV el-ledning en förutsättning för en konvertering av masugnen i Oxelösund 2025

• kompetensförsörjning och medel till forskning

• snabbare processer för miljötillstånd för att möjliggöra klimatmålen

• regeringens aktiva stöd för att skapa acceptans för initiativet på EU-nivå.

Vi har en framtidsvision om ett fossilfritt stål. Sverige har ett viktigt ansvar att visa på möjligheterna att komma bort från ett fossilberoende. Låt oss därför gemensamt hitta lösningar för hur vi kan elektrifiera industrin och möta Sveriges klimatmål att vara fossilfria 2045.

Martin Lindqvist

vd och koncernchef SSAB

Magnus Hall

vd och koncernchef Vattenfall

Jan Moström

vd och koncernchef LKAB

Mårten Görnerup

vd HYBRIT

Läs också

( 3 st )

Läs mer om dessa ämnen

SSABDebattEnergiKlimatförändringarMiljöteknikUtsläpp
Relaterat