Vi har en tydlig klimatprofil i Centerpartiets budgetförslag, det handlar bland annat om att införa kvotplikt för flyg, satsningar på teknik för att jobba med minusutsläpp och en blå miljard för att förbättra miljöförutsättningarna för haven, skriver Martina Johansson (C). Foto:

Debatt: ”Vi i C har rejäla satsningar på klimatet”

Inlägg utifrån

Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

Jag är överens med Anna Wåhlström och Linus Lakso (SN 19/12-18) att Sverige behöver klimatsatsningar för att se till att vår påverkan på klimatet minskar. Däremot är vi inte överens om att det är tack vare Centerpartiet som vi har en budget som slaktar Sveriges klimatpolitik. Den politiken är det M, KD och SD som är ansvariga för.

Centerpartiet gjorde som vi alltid gjort, röstat på vår egen budget, som innehåller ordentliga satsningar på klimatet och miljön. Ska vi klara klimatutmaningen behöver vi agera kraftfullt och därför vill Centerpartiet införa satsningar för att ställa om både flyg, transporter och hela industrin. Det handlar bland annat om att införa kvotplikt för flyg, satsningar på teknik för att jobba med minusutsläpp och en blå miljard för att förbättra miljöförutsättningarna för haven. Det handlar även om att ställa om energiproduktionen till mer förnybart och minska mängden plaster och införa producentansvar på textilier. Centerpartiets budget innehåller mer pengar än både övergångsregeringens och M, KD, SD-budgeten, samt mindre fossila subventioner. Så om man efterlyser mest och bäst satsningar på klimatet så kunde MP valt att rösta på Centerpartiets budget.

Under fyra år har inte S och MP lyckats med att göra om de reformer som behövs för att långsiktigt komma åt klimatutmaningarna, bland annat har de inte lyckats förenkla för de som vill göra klimatinvesteringarna.

Förutom satsningarna inom miljöområdet så valde vi att rösta på vår egen budget då den inte innehåller förslag som försvårar för företagare att vara företagare och skapa arbetstillfällen, begränsar människors äganderätt, försvårar människors integration i samhället och inte gör det enkelt för människor att bo och verka i hela landet. De sakerna finns i regeringens politik,

Det är beklagligt att M och Kd, tillsammans med SD nu har röstat igenom en budget som inte har några vägar framåt inom klimatområdet. Men det är inte Centerpartiet som kan klandras för deras politik.

Reklamationsrätt på politiken sker vid val och det sker förhoppningsvis bara var fjärde år. Retoriken runt den delen ska nog Miljöpartiet akta sig för, då resultatet i höstens val visar att tilltron till MP:s klimatpolitik har kraftigt minskat, inte minst eftersom utsläppen inte har gått ned. 

Martina Johansson (C)

riksdagsledamot, Södermanland

Läs också

( 9 st )

Läs mer om dessa ämnen

CenterpartietDebattKlimatMiljö
Relaterat