Såväl kommunal verksamhet som privata företag får 15 kronor och 82 öre mer per timme när de utför sina tjänster. Det är rättvis vård- och äldreomsorgspolitik i realitet med brukarens behov i fokus, skriver Veronica Andersson (S). Foto:

Debatt: "Vi i S står upp för en jämlik vård och omsorg"

Inlägg utifrån
annons

Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

I Södermanlands Nyheter den 20 maj kunde man läsa en artikel om hur privata aktörer inom hemtjänst anser att de får för dåliga förutsättningar att bedriva verksamhet och att de känner sig missgynnade av kommunen. Låt oss bringa klarhet.

Sedan 2008 tillämpar vi i Nyköping Lagen om valfrihet inom hemtjänsten. Det innebär att brukare som är i behov av vård- och äldreomsorg kan söka hjälp från såväl kommunal verksamhet som privata utförare. För detta ändamål har Nyköping nyligen gjorts om till ett hemtjänstområde där alla aktörer som bedriver verksamhet måste erbjuda sina tjänster. Samtliga medborgare i kommunen, såväl stad som landsbygd, ska utifrån sina individuella behov kunna välja utförare.

I budgeten 2017 har Socialdemokraterna tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet valt att satsa ytterligare 7 miljoner kronor till hemtjänsten i Nyköping. Det är den största satsningen på hemtjänst under många år, vilket innebär att såväl kommunal verksamhet som privata företag får 15 kronor och 82 öre mer per timme när de utför sina tjänster. Det är rättvis vård- och äldreomsorgspolitik i realitet med brukarens behov i fokus.

Samtliga företag som bedriver vård- och äldreomsorg i Nyköping har efter dialog om hemtjänstens villkor och förutsättningar valt att tacka ja och skriva under det avtal som ligger till grund för detta. Det innebär att alla utförare får samma grundläggande förutsättningar och det är inte längre möjligt för privata företag inom vård- och äldreomsorg att välja bort resurskrävande brukare som kan ha stora behov eller bor långt ut på landsbygden. Vinnare i det nya avtalet är brukarna som nu får fler valmöjligheter av utförare och bredare utbud av service då flera privata aktörer vid sidan av vård- och äldreomsorg erbjuder olika tjänster i hemmet, vilket inte kommunal verksamhet gör.

Att nu höra privata aktörer stämma i kritik tillsammans med Moderaterna och Liberalerna om att det råder orättvisa villkor mellan kommunal verksamhet och privata utförare av vård- och äldreomsorg är både uppseendeväckande och oroande. När det nya avtalet tecknades gjordes det efter dialog med samtliga aktörer och de visste vad de tackade ja till.

Socialdemokraterna är tydliga i sin politik för vård- och äldreomsorg – vi kommer alltid att utgå från brukarnas behov och förutsättningar. För oss är det givet att människor går före marknadsintressen. Därför arbetar vi för en rättvis vård- och äldreomsorg med samma förutsättningar för såväl kommunal verksamhet som privata företag för att hela Nyköping ska leva.

Veronica Andersson (S)

ordförande, vård och omsorgsnämnden, Nyköpings kommun

Läs också

( 11 st )

Läs mer om dessa ämnen

SocialdemokraternaLiberalernaModeraternaNyköpings kommunDebattHemtjänstPolitikÄldreomsorg
Relaterat
annons

Mest delat denna vecka